Ledenlogin

Nieuwsbrief januari 2021 | De lerarenkamer | Typeles op school | Landelijk diploma

Welkom 2021!

Zelden is een nieuw jaar zo welkom geweest als nu. 2021 biedt ons met recht nieuwe kansen en nieuwe uitdagingen. Wij wensen u een gelukkig, goed maar vooral gezond Nieuwjaar.

De lerarenkamer

Hoewel dit jaar een valse start kent – immers, de lockdown ging in vóór de kerstvakantie – moeten we vooral toch vooruit kijken. Dat betekent dat de lessen nu online zullen worden gegeven (al dan niet met een videoverbinding) of zijn opgeschort. Het is even doorbijten voor ons allemaal, maar zeker voor degenen die net in de laatste fase van de cursus zijn beland (het examen) of juist met nieuwe cursussen willen gaan starten. Wij kunnen ons goed voorstellen dat jullie daarover eens met elkaar van gedachten willen wisselen. Daarvoor hebben we de ‘Lerarenkamer’. Hier komen we online samen om verschillende kwesties aan te kaarten en met elkaar te bespreken. De eerstvolgende Lerarenkamer is op donderdag 21 januari a.s.

Typeles op school: maar hoe dan?

Een vakleerkracht voor de groep

Als scholen overgaan tot het geven van typeles onder schooltijd, zullen er voorwaarden moeten komen om de typelessen vorm te geven én er zullen eisen moeten worden gesteld aan degene die de typelessen gaat verzorgen. Ongeacht hoe de school dit financiert: het is een vorm van bekostigd onderwijs. Lees meer… 

Een landelijk typediploma

Naast het promoten van typeles op school door een vakleerkracht blijft een ander belangrijk speerpunt het streven naar een landelijk erkend (eenduidig, uniform) typediploma. Het recht tot examineren is reeds bij DUO aangevraagd voor het CBT-diploma typevaardigheid/tekstverwerken. Momenteel zijn wij bezig om dit ook aan te vragen voor onze docentenopleiding. Lees meer…

Bij- en nascholing docenten

Op Chromebooks is meestal de keuze Google Docs of Word Online. Tekstverwerken is een zeer waardevolle aanvulling (meerwaarde!) op typevaardigheid; de leerling kan dan zelfstandig werkstukken produceren. Eigenlijk kan een typecursus niet zonder tekstverwerken, want dat is toch waar we typevaardigheid o.a. juist voor nodig hebben? Lees meer…

Oefenboeken

De oefenboeken voor Google Docs, Word Online en Word voor Windows (brons en zilver) kosten € 7,50 per stuk (excl. verzendkosten). Ze zijn van een dusdanige kwaliteit dat ze meerdere jaren gebruikt kunnen worden. Lid-opleiders kunnen deze kosteloos (digitaal) aanvragen bij Joeke Spierings.

ALV 18 november 2020

De algemene ledenvergadering was dit jaar online via Zoom. Waarschijnlijk dankzij dit waren er veel leden aanwezig. Fijn dat we ook enkele nieuwe leden mochten verwelkomen én een aantal leden dat er nu voor het eerst bij was.

Ereleden

Het CBT kent behalve gewone leden ook ereleden. Op de laatste ALV is besloten Joke en Bernhard Boot tot erelid te benoemen. Lees meer…

Examens tekstverwerken 2021

De opgaven voor 2021 zijn geschikt voor zowel Word voor Windows, Google Documenten voor Word Online. De teksten en afbeeldingen voor de examens goud, zilver en brons 2021 staan op de CBT-site. De examenopgaven goud, zilver en brons 2020 kunt u opvragen bij uw regioleider.

Aanpassing examens typen/tekstverwerken

De minimumvaardigheid voor de examens zilver en goud verhoogd is naar 120 resp. 150 apm. De onderdelen WordArt en woordafbreking zijn uit de lijst van bewerkingen gehaald. Klik hier voor de volledige lijst.

Lidmaatschap

CBT-leden zijn voornamelijk mensen die actief zijn in het type- en tekstverwerkingsonderwijs of daarbij op een of andere wijze bij betrokken zijn. Lees meer…

Ten slotte

Wilt u ook een bijdrage leveren voor de nieuwsbrief en/of de website? Deze is altijd van harte welkom. U kunt uw bijdrage(n) sturen naar onze secretaris Els Bredewoud.

Een vereniging maak je samen en samen sta je sterk!

 

Vul informatie in bij sidebar blog om hier iets te tonen

Nieuwsbrief