Lidmaatschap - Het CBT
Ledenlogin

Lidmaatschap

Iedereen kan lid worden van het CBT. De contributie bedraagt € 45,- per jaar.

U kunt zich als lid aanmelden bij mw. Ellen Olde Nordkamp.

Het ledenbestand bestaat voor het grootste deel uit mensen die actief zijn in het typ- en tekstverwerkingsonderwijs of daarbij op een andere wijze betrokken zijn.

Leden ontvangen enkele malen per jaar een nieuwsbrief met informatie over het vakgebied. De leden worden op de hoogte gehouden van examenwijzigingen, hebben inbreng en zeggenschap in het beleid van de vereniging en ontvangen voorlichting en informatie over typevaardigheid in het algemeen en specifieke informatie die met het vakgebied te maken heeft. Tevens kunnen leden tegen een gereduceerd tarief deelnemen aan informatiebijeenkomsten en cursussen die periodiek worden georganiseerd.

Eenmaal per jaar vindt de Algemene Ledenvergadering plaats: naast een vakgerichte bijeenkomst ook een gezellige ontmoetingsplaats van en voor collega’s.

Nieuwsbrief