Ledenlogin

Lidmaatschap

Iedereen kan lid worden van het CBT. De contributie bedraagt € 35,- per jaar.

U kunt zich als lid aanmelden bij mw. Ellen Olde Nordkamp.

Het ledenbestand bestaat voor het grootste deel uit mensen die actief zijn in het typevaardigheids- en tekstverwerkingsonderwijs of daarbij op een andere wijze betrokken zijn.

Leden ontvangen enkele malen per jaar een nieuwsbrief met informatie over het vakgebied. Tevens worden de leden op de hoogte gehouden van examenwijzigingen, men heeft inbreng en zeggenschap in het beleid van de vereniging en men ontvangt voorlichting en informatie over typevaardigheid in het algemeen en speciale informatie die met het vakgebied te maken heeft. Tevens kunnen leden gratis deelnemen aan informatiebijeenkomsten die periodiek worden georganiseerd.

Eenmaal per jaar vindt de Algemene Ledenvergadering plaats: naast een vakgerichte bijeenkomst ook een gezellige ontmoetingsplaats van en voor collega’s.

Nieuwsbrief