Lidmaatschap - Het CBT
Ledenlogin

Lidmaatschap

U kunt zich als lid aanmelden bij mw. Ellen Olde Nordkamp. De contributie bedraagt € 45,- per jaar.

Het ledenbestand bestaat voor het grootste deel uit mensen die actief zijn in het typ- en tekstverwerkingsonderwijs of daarbij op een andere wijze betrokken zijn.

Leden ontvangen enkele malen per jaar een nieuwsbrief met informatie over het vakgebied. De leden worden op de hoogte gehouden van examenwijzigingen, hebben inbreng in en zeggenschap over het beleid van de vereniging en ontvangen voorlichting en informatie over typevaardigheid in het algemeen en specifieke informatie die hiermee te maken heeft. Tevens kunnen leden (tegen een gereduceerd tarief) deelnemen aan informatiebijeenkomsten en cursussen die periodiek worden georganiseerd.

Eenmaal per jaar – meestal in november – vindt de Algemene Ledenvergadering plaats: naast een vakgerichte bijeenkomst ook een gezellige ontmoetingsplaats van en voor collega’s.

Opzeggen lidmaatschap

U kunt uw lidmaatschap beëindigen door een e-mail te sturen naar mw. Ellen Olde Nordkamp. Het lidmaatschap loopt door tot en met 31 augustus van het boekjaar.

Nieuwsbrief