Ledenlogin

Wat is je typediploma waard?

GeslaagdHet ene typediploma is het andere niet

Om de waarde van de CBT-diploma’s typevaardigheid te evalueren, hebben wij een klein onderzoek uitgevoerd bij de opleiders die een eigen typediploma uitgeven.

De aanleiding hiervoor was een opmerking van een opleider die begeleid typeles geeft: ‘Hoe weet je nu dat mijn diploma meer waard is dan van een andere (online) aanbieder van typecursussen?’. Simpel: dat weet je niet. Het werken met eigen normeringen is niet transparant. Een landelijk diploma zorgt voor eenduidigheid. Klik hier voor een klein overzicht van typediploma’s in Nederland.

Het doel van dit onderzoek is om te kijken hoe er binnen de ‘typewereld’ wordt omgegaan met vaardigheid en accuratesse-normen en om zo te bezien of er een gulden middenweg gevonden kan worden om te komen tot een landelijk (erkend) diploma. Belangrijk daarvoor is dat er zoveel mogelijk opleiders en vertegenwoordigers van type-instituten verenigd zijn in het CBT zodat er draagvlak gecreëerd kan worden voor de vast te stellen eisen en normering.

Waarom een eigen instituutsdiploma?

A.      Eigen eindtermen

Bij een minimumeis van 100 aanslagen per minuut mag men bij opleider A.– ongeacht het aantal apm – 4 fouten maken om te slagen. Bij opleider B. zijn dit er 14 en bij opleider C. maar liefst 21 fouten! Al deze kandidaten zijn dus ‘mooi geslaagd’! Frustrerend: opleider A. doet zijn best om goed (vlot en nauwkeurig) op te leiden en bij opleider B. of C. slaagt men met X fouten.

Een ander voorbeeld: bij opleider D. slaagt men met 10% fout. Dat betekent dat je, bij een minimumeis van 120 apm gedurende tien minuten, kunt slagen met 120 fouten! Opleider D. vermeldt hierbij de landelijke normering te volgen…
Ter illustratie hebben wij twee werkstukjes met 4 resp. 14 fouten opgenomen: Voorbeeld A. Voorbeeld B.

Je kunt hier iets van vinden maar je kunt je afvragen of je dit ook echt wilt!
Dyslexievarianten van het examen zijn ook zeer uiteenlopend. Het toezien op en beoordeling van het tienvingersysteem blindschrijven gebeurt ook door de eigen opleider: de slager keurt zijn eigen vlees.

B.      Verdienmodel

Vooropgesteld: vragen staat vrij. Voor een examen typevaardigheid (zonder tekstverwerken) worden prijzen gevraagd oplopend tot € 36. Enkele opleiders bieden het examen aan inclusief het cursusgeld. Hierbij wordt soms ook een diplomagarantie gegeven. Het argument om niet extern op te leiden vanwege de kosten, is derhalve niet steekhoudend. Er zijn meer redenen/oorzaken die hierbij een rol spelen.

Eenduidigheid: unique buying reason

Hierdoor ontstaat het idee dat transparantie van deze normeringen uit concurrentie-overwegingen zeer gunstig kan uitpakken. Bij de CBT-examens wordt gewerkt volgens een vaststaande normering voor accuratesse en vaardigheid. Deze normering wordt door leden van het CBT voorgesteld en goedgekeurd. Cursisten, ouders en leerlingen weten dus waar ze aan toe zijn. Opleiders die hiermee adverteren, verwijzen naar de enige landelijke brancheorganisatie voor typedocenten die uniform te werk gaat volgens nauwgezette eindtermen. Een CBT-diploma is een transparant diploma: ben je geslaagd, dan voldoe je aan die normen. Het CBT bemoeit zich niet met de opleiding zelf. Wel kan het CBT desgewenst adviezen geven of voor scholing van de docenten zorgen. Klik hier voor bijscholing en cursussen.

Vul informatie in bij sidebar blog om hier iets te tonen

Nieuwsbrief