Ledenlogin

Examens

Het CBT neemt onafhankelijke examens af voor typevaardigheid/tekstverwerken. De CBT-diploma’s zijn branche-erkend. De examennormen (-eisen) en de inhoud van het examen worden door de leden van het CBT samengesteld en goedgekeurd.

Een erkenningsaanvraag in het kader van de Wet Educatie en Beroepsonderwijs (WEB) is ingediend.

Veel (plaatselijk of regionaal werkende) instituten bieden cursussen aan, waarbij de examinering zelf verzorgd wordt. Zij erkennen dus hun eigen diploma’s. Hoewel deze opleidingen kwalitatief best goed kunnen zijn, kunnen de kwaliteit en het niveau niet objectief worden vastgesteld. De opleider stelt immers zelf zijn examens op en leidt doorgaans ook zelf de examens. Van objectiviteit is dan ook geen sprake. De waarde van deze diploma’s is minder groot omdat de kwaliteit niet meetbaar is.

Bij het CBT wordt gewerkt met een eenduidige examennormering, vastgelegd in de examengids en het kwaliteitshandboek die voor iedere (toekomstige) CBT-opleider beschikbaar zijn. Elke kandidaat die examen aflegt voor een CBT-diploma is gezien door een onafhankelijke gecommitteerde die door het CBT is aangesteld.

Via het CBT kunnen er examens worden aangevraagd voor een viertal diploma’s:

Diploma

Extra aanduiding

Eisen typevaardigheid

Eisen tekstverwerken

Typevaardigheid Aantal apm ≥ 100 apm ≥ 99,5% accuratesse
Typevaardigheid en tekstverwerken BRONS ≥ 100 apm ≥ 99,5% accuratesse 4 vaste en 4 variabele opdrachten
ZILVER ≥ 120 apm ≥ 99,5% accuratesse 6 vaste en 6 variabele opdrachten
GOUD ≥ 150 apm ≥ 99,5% accuratesse 8 vaste en 8 variabele opdrachten

Voor een compleet overzicht van mogelijke tekstverwerkingsopdrachten per examen klikt u hier.

 

Nieuwsbrief