Exameninstituut - Het CBT
Ledenlogin

Exameninstituut

Het CBT neemt onafhankelijke examens af voor typevaardigheid/tekstverwerken. De CBT-diploma’s zijn branche-erkend.  De samenstelling en normering van de examens worden gedragen en goedgekeurd door de leden van het CBT.

Bij het CBT wordt gewerkt met een eenduidige examennormering, vastgelegd in de examengids en het kwaliteitshandboek die voor iedere (toekomstige) CBT-opleider beschikbaar zijn. Elke kandidaat die examen aflegt voor een CBT-diploma is gezien door een onafhankelijke gecommitteerde die door het CBT is aangesteld.

Veel instituten en opleiders bieden cursussen aan, waarbij de examinering zelf verzorgd wordt. Zij erkennen dus hun eigen diploma’s. Hoewel deze opleidingen kwalitatief best goed kunnen zijn, kunnen de kwaliteit en het niveau niet objectief worden vastgesteld. De opleider stelt immers zelf zijn examens op en leidt doorgaans ook zelf de examens. Van objectiviteit is dan geen sprake. De waarde van deze diploma’s is minder groot omdat de kwaliteit niet meetbaar is. Wat is je typediploma waard?

Via het CBT kunnen er examens worden aangevraagd voor een tweetal diploma’s:

Diploma

Extra aanduiding

Eisen typevaardigheid

Eisen tekstverwerken

Typevaardigheid Aantal apm ≥ 100 apm ≥ 99,3% accuratesse
Praktijkdiploma A Word (online) of Google Docs ≥ 100 apm ≥ 99,3% Lijst met bewerkingen

Voor een oefenexamen klik je hier.

De normering voor de vaardigheid vind je hier.

Nieuwsbrief