Ledenlogin

CBT-examens

Naast voorlichting en belangenbehartiging voor docenten in o.a. typevaardigheid en tekstverwerken, zorgt het CBT ervoor dat er onafhankelijke examens voor typevaardigheid/tekstverwerken afgenomen kunnen worden en de behaalde diploma’s worden verstrekt als de kandidaat aan de exameneisen heeft voldaan.

Veel (plaatselijk of regionaal werkende) instituten bieden cursussen aan, waarbij ze zelf de examinering verzorgen. Zij erkennen dus hun eigen diploma’s. Hoewel deze opleidingen kwalitatief best goed kunnen zijn, is het grote probleem dat de kwaliteit niet objectief kan worden vastgesteld. De opleider stelt immers zelf zijn examens op en leidt doorgaans ook zelf de examens. Van objectiviteit kan dan geen sprake zijn.

Van buitenaf kan niet worden vastgesteld wat het niveau van de opleiding is. De waarde van deze diploma’s is minder groot omdat de kwaliteit niet meetbaar is.

Bij het CBT werken we met een duidelijke examennormering, vastgelegd in de examengids en het kwaliteitshandboek die voor iedere (toekomstige) CBT-opleider beschikbaar zijn. Elke kandidaat die examen aflegt voor een CBT-diploma is gezien door een onafhankelijke gecommitteerde die door het CBT is aangesteld.

Via het CBT kunnen er examens worden aangevraagd voor een viertal diploma’s:

Diploma

Extra aanduiding

Eisen typevaardigheid

Eisen tekstverwerken

Typevaardigheid Aantal apm ≥ 100 apm ≥ 99,3% accuratesse
Typevaardigheid en tekstverwerken BRONS ≥ 100 apm ≥ 99,3% accuratesse 4 vaste en 4 variabele opdrachten
ZILVER ≥ 100 apm ≥ 99,3% accuratesse 6 vaste en 6 variabele opdrachten
GOUD ≥ 130 apm ≥ 99,3% accuratesse 8 vaste en 8 variabele opdrachten

Voor een compleet overzicht van mogelijke bewerkingen per examen klikt u hier.

 

Nieuwsbrief