Ledenlogin

Typeles op school: maar hoe dan?

Een (vak)leerkracht voor de groep

Als scholen overgaan tot het geven van typeles onder schooltijd, zullen er voorwaarden moeten komen om de typelessen vorm te geven en er zullen eisen moeten worden gesteld aan degene die de typelessen gaat verzorgen. Ongeacht hoe de school dit financiert: het is een vorm van bekostigd onderwijs. Inherent hieraan zijn kwalificaties van de typedocent. Dat de docent zelf een typediploma heeft, kennis heeft van ADHD, dyslexie of andere leerproblemen of gewoon erg leuk is met kinderen, zijn geen overtuigende argumenten om zich typedocent te noemen.

Opleiding docent typevaardigheid

Omdat het bij typeles meestal om niet-bekostigd onderwijs gaat (de ouders moeten het zelf betalen), valt hier weinig tegen te doen. We moeten ons wel afvragen of ouders hun kind voor zwemles naar de buurvrouw of neef sturen die geweldig kan zwemmen, maar geen zweminstructeur is. Of de buurjongen die goed kan racen, maar geen rijinstructeur is. De directies van basisscholen, leerkrachten maar ook ouders zullen dus moeten weten dat er wel degelijk een opleidingsmogelijkheid is voor de typedocent.

De instelling van het staatsdiploma leraar machineschrijven (typevaardigheid) is zo’n 20 jaar geleden opgeheven. Dat de nieuwkomer zich niet laat scholen is niet zo verwonderlijk: vaak weet men niet dat een dergelijke opleiding bestond, laat staan dat deze nog (deels) bestaat. Bovendien is het bij niet-bekostigd onderwijs ook geen verplichting. Bij het succesvol afronden van deze cursus ontvangt de cursist een certificaat van bekwaamheid. Van een bevoegdheid kan nu helaas nog niet worden gesproken.

De ministeriële erkenning is er dus van afgehaald en dat is jammer. Daarom is het de hoogste tijd om het staatsdiploma leraar typevaardigheid/tekstverwerken weer in het leven te roepen. De onderhandelingen hierover met het ministerie van Onderwijs zijn gaande.

Door zoveel mogelijk mensen adequaat op te leiden voor vak docent typevaardigheid, proberen we als beroepsvereniging het vak op een peil te brengen dat het verdient. Dit uit zich uiteindelijk in een grote groep goed opgeleide jonge mensen die hun leven lang plezier zullen hebben van de door hen opgedane vaardigheid en kennis. Meld je dus aan voor de cursus en word een (betere) typedocent. De inhoud van de docentencursus vind je hier.

Vul informatie in bij sidebar blog om hier iets te tonen

Nieuwsbrief