Het CBT - Het CBT
Ledenlogin

Het CBT

is een vereniging van leraren zonder winstoogmerk die in 1963 is opgericht door Staatsgediplomeerde Leraren in het Machineschrijven: VSLM.

Naast het afnemen van branche-erkende examens in o.a. typevaardigheid en tekstverwerken, is het CBT ook een platform voor docenten om hun vakkennis te vergroten en ervaringen te kunnen uitwisselen op bijeenkomsten en (korte) cursussen die door het CBT worden georganiseerd.

De vereniging VSLM is erkend bij Koninklijk Besluit van 5 maart 1964. Het Centraal Bureau Typevaardigheid (CBT) is de nieuwe naam voor het overkoepelende orgaan als kenniscentrum voor typevaardigheid en exameninstantie.
De CBT-diploma’s zijn branche-erkend.

Wilt u contact met een van onze bestuursleden? Klik hier.

Lid worden?

Iedereen kan lid worden van het CBT. De contributie bedraagt € 45,- per jaar. U kunt zich als lid aanmelden bij mw. Ellen Olde Nordkamp.

Het ledenbestand bestaat voor het grootste deel uit mensen die actief zijn in het type- en tekstverwerkingsonderwijs of daarbij op een andere wijze betrokken zijn. Denk hierbij aan schoolleiders, leerkrachten en uitgevers van lesmateriaal.CRKBO_Instelling

CRKBO-geregistreerd

Het CBT is als lerarenplatform en examenorganisatie ingeschreven in het Centraal Register Kort Beroepsonderwijs (CRKBO) en is daardoor een geregistreerde instelling als bedoeld in de Europese btw-richtlijn: de examengelden en cursussen zijn niet met btw belast.

Nieuwsbrief