Het CBT - Het CBT
Ledenlogin

Het CBT

is een vereniging van leraren zonder winstoogmerk die in 1963 is opgericht door Staatsgediplomeerde Leraren in het Machineschrijven: VSLM.

Het CBT neemt branche-erkende examens af in typevaardigheid en tekstverwerken.

De vereniging VSLM is erkend bij Koninklijk Besluit van 5 maart 1963. Het Centraal Bureau Typevaardigheid (CBT) is de nieuwe naam voor het overkoepelende orgaan als exameninstantie voor typevaardigheid en tekstverwerken. De CBT-diploma’s zijn branche-erkend.

Wilt u contact met een van onze bestuursleden? Klik hier.

Lid worden?

Iedereen kan lid worden van het CBT. De contributie bedraagt € 45,- per jaar. U kunt zich als lid aanmelden bij mw. Ellen Olde Nordkamp.

Het ledenbestand bestaat voor het grootste deel uit mensen die actief zijn in het type- en tekstverwerkingsonderwijs of daarbij op een andere wijze betrokken zijn. Denk hierbij aan schoolleiders, leerkrachten en uitgevers van lesmateriaal.CRKBO_Instelling

CRKBO-geregistreerd

Het CBT is als examenorganisatie ingeschreven in het Centraal Register Kort Beroepsonderwijs (CRKBO) en is daardoor een geregistreerde instelling als bedoeld in de Europese btw-richtlijn: de examengelden en cursussen zijn niet met btw belast.

Nieuwsbrief