Ledenlogin

Joke en Bernhard Boot erelid

Tijdens de Algemene Ledenvergadering van 18 november jl. zijn Joke en Bernhard Boot tot erelid van de vereniging benoemd. Dit gebeurde onder het toeziend oog van de 24 aanwezige leden.

Reactie van Joke en Bernhard: 

“Blij verrast waren we met de bloemen die we gisteren van het CBT mochten ontvangen. We hadden er aan verbonden dat 50 jaar lidmaatschap het bloemetje wel waard was, maar er zeker niet bij stilgestaan dat dit een voorbode was dat jullie ons het erelidmaatschap zouden gaan toekennen. Daar zijn wij ontzettend blij en verrast over en genieten daar nu van.

Wat betreft het ledenaantal dat ter sprake kwam: mijn vader heeft gelukkig heel veel nagelaten wat de historie betreft. Ik kwam het getal 600 tegen, maar dat gold het aantal leerlingen van Instituut Boot in 1945. Gelukkig vond ik daar vlak onder ook geschreven: VSLM groeide uit tot de grootste vereniging op dit gebied in ons land; zij telt thans meer dan 600 leden. Helaas geen datering, maar het zal in de zeventiger jaren zijn geweest. Ha! 1977!
Voor liefhebbers van de oude filmpjes raad ik aan: https://www.youtube.com/watch?v=pNW7X-U4tow
Deze toont de gang van zaken met de rijdende Volkswagens rondom 1955.
Hartelijke groet en hopelijk tot ziens in 2021!”
 
Bij dat laatste sluiten wij ons van harte aan.

Vul informatie in bij sidebar blog om hier iets te tonen

Nieuwsbrief