Ledenlogin

Erkende CBT-opleiders

Het CBT is de enige branchevereniging van typedocenten in Nederland. Onze organisatie stelt kwaliteit boven alles. De branche-erkende opleiders voor de CBT-diploma’s zijn in het bezit van het Keurmerk en daarmee gecertificeerd. Kijk hier wie dat zijn of vraag - Meer...

Kenniscentrum | Opleidingen

Het CBT is een platform voor docenten die zo hun vakkennis kunnen vergroten en ervaringen kunnen uitwisselen op bijeenkomsten en cursussen die door het CBT worden georganiseerd. Het CBT profileert zich als kenniscentrum voor typevaardigheid in de ruimste zin - Meer...

Exameninstituut

Het CBT neemt onafhankelijke examens af voor typevaardigheid/tekstverwerken. De CBT-diploma’s zijn branche-erkend.  De samenstelling en normering van de examens worden gedragen en goedgekeurd door de leden van het CBT. Bij het CBT wordt gewerkt met een eenduidige examennormering, vastgelegd - Meer...

Typeskills broodnodig in digitale wereld

Schrijven: een superbelangrijke basisvaardigheid. Op de basisschool wordt er veel aandacht aan besteed. Terecht. Typen is een vorm én verlengstuk van schrijven. En ‘digitale geletterdheid’ is tegenwoordig belangrijker dan ooit. Daarom gunnen wij ieder kind schrijfskills én typeskills, zodat ze de ICT-, taal- en studievaardigheden ontwikkelen die zo hard nodig zijn in deze digitale wereld. Wel de tools, óók de skills Leerlingen krijgen op school de digitale tools aangereikt: laptops, Lees verder…

Bekijk het laatste nieuws

De lerarenkamer

Elke laatste donderdag van de maand. Voor leraren door leraren.

Word Online

Training voor docenten op 18 juni 2021.

Google Docs

Training voor docenten op 11 juni 2021.

Ben je typedocent?

Zorg dat je op de hoogte bent.

Typeles

gewoon op school!

Het CBT-diploma

een branche-erkend diploma!

Het CBT

vakkennis in huis

Typeles is geen privilege

gewoon voor iedereen!

Het CBT

sterk in goed typeonderwijs

Het CBT

zonder winstoogmerk

Het CBT

is een vereniging van leraren zonder winstoogmerk die in 1963 is opgericht door Staatsgediplomeerde Leraren in het Machineschrijven: VSLM. Naast het afnemen van branche-erkende examens in o.a. typevaardigheid en tekstverwerken, is het CBT ook een platform voor docenten om hun vakkennis te vergroten en ervaringen te kunnen uitwisselen op bijeenkomsten en (korte) cursussen die door het CBT worden georganiseerd. De vereniging VSLM is erkend bij Koninklijk Besluit van 5 maart Lees verder…

Nieuwsbrief