Ledenlogin

Erkende CBT-opleiders

Het CBT is de enige branchevereniging van typedocenten in Nederland. Onze organisatie stelt kwaliteit boven alles. De branche-erkende opleiders voor de CBT-diploma’s zijn in het bezit van het Keurmerk en daarmee gecertificeerd. Kijk hier wie dat zijn of vraag - Meer...

Kenniscentrum | Opleidingen

Het CBT is een platform voor docenten die zo hun vakkennis kunnen vergroten en ervaringen kunnen uitwisselen op bijeenkomsten en cursussen die door het CBT worden georganiseerd. Het CBT profileert zich als kenniscentrum voor typevaardigheid in de ruimste zin - Meer...

Exameninstituut

Het CBT neemt onafhankelijke examens af voor typevaardigheid/tekstverwerken. De CBT-diploma’s zijn branche-erkend.  De samenstelling en normering van de examens worden gedragen en goedgekeurd door de leden van het CBT. Bij het CBT wordt gewerkt met een eenduidige examennormering, vastgelegd - Meer...

Naamsbekendheid CBT

Mediacampagne 2021 Om het CBT als brancheorganisatie van typedocenten onder de aandacht te brengen, voeren we ook dit jaar een mediacampagne. Op de ALV is wederom een flink budget vrijgemaakt voor reclame en PR. De mediacampagne is inmiddels goedgekeurd en zal starten in mei. Onderwijsmedia Deze bereiken de volgende doelgroepen: leraren, directies, ouders, leerkrachten, schoolleiders, mentoren en schoolbesturen. De advertenties, banners en blog-advertorials zullen in print en online verschijnen in: Lees verder…

Bekijk het laatste nieuws

De lerarenkamer

Elke laatste donderdag van de maand. Voor leraren door leraren.

Word Online

Training voor docenten op 15 april 2021.

Google Docs

Training voor docenten op 22 april 2021.

Ben je typedocent?

Zorg dat je op de hoogte bent. Vakdidactiek voor de typedocent.

Typeles

kies een branche-erkende opleider

Het CBT-diploma

een transparant diploma!

Typevaardig =

tijdwinst voor het leven!

Gewoon op school

Wat zou het gaaf zijn als alle kinderen blind leren typen op de basisschool!

Typeles is geen privilege

Typeles is voor iedereen!

Leren typen is niet sexy

Maar als je het kan verdraaid makkelijk!

Een landelijk typediploma

CBT-diploma: geslaagd voor kwaliteit.

Het CBT

is een vereniging van leraren zonder winstoogmerk die in 1963 is opgericht door Staatsgediplomeerde Leraren in het Machineschrijven: VSLM. Naast het afnemen van branche-erkende examens in o.a. typevaardigheid en tekstverwerken, is het CBT ook een platform voor docenten om hun vakkennis te vergroten en ervaringen te kunnen uitwisselen op bijeenkomsten en (korte) cursussen die door het CBT worden georganiseerd. De vereniging VSLM is erkend bij Koninklijk Besluit van 5 maart Lees verder…

Nieuwsbrief