Ledenlogin

CBT-Opleiders

Het CBT is een organisatie die kwaliteit boven alles stelt. Erkende opleiders voor de CBT-diploma’s zijn in het bezit van het CBT-Keurmerk. Zie hier welke opleiders dit zijn of vraag zelf het lidmaatschap aan.

Expertise

Behalve het afnemen van branche-erkende examens in typevaardigheid en tekstverwerken, is het CBT ook een platform voor docenten die op deze manier hun vakkennis kunnen vergroten en ervaringen kunnen uitwisselen op bijeenkomsten en cursussen die door het CBT worden - Meer...

CBT-examens

Naast voorlichting en belangenbehartiging voor docenten in o.a. typevaardigheid en tekstverwerken, zorgt het CBT ervoor dat er onafhankelijke examens voor typevaardigheid/tekstverwerken afgenomen kunnen worden en de behaalde diploma’s worden verstrekt als de kandidaat aan de exameneisen heeft voldaan. Veel - Meer...

Blind en met tien vingers?

De CBT-gecommitteerde ziet, naast een goed en rustig verloop van het examen, ook toe op de toepassing van het tienvingersysteem blindtypen. Als naar het oordeel van de gecommitteerde een kandidaat niet blind typt, wordt deze hiervan – na overleg met de opleider – op de hoogte gesteld. Hij krijgt dus de kans om tijdens het examen, b.v. bij de tweede vaardigheidstest, te laten zien dat hij het blindtypen wél beheerst. – Meer…

Blind typen: waarom? Daarom!

Je bent toch veel sneller klaar én je leert het sneller dan je denkt!

Ingrid

Heel handig

Een ervaring van iemand in een zin (iedere 10 sec. vernieuwd)

Henk

Waarom CBT?

Het CBT is een vereniging die oorspronkelijk is opgericht door Staatsgediplomeerde Leraren in het Machineschrijven: VSLM. Naast het afnemen van branche-erkende examens in o.a. typevaardigheid en tekstverwerken, is het CBT ook een platform voor docenten die op deze manier hun vakkennis kunnen vergroten en ervaringen kunnen uitwisselen op bijeenkomsten en (korte) cursussen die door het CBT worden georganiseerd. De vereniging VSLM is erkend bij Koninklijk Besluit van 5 maart 1964. – Meer…

Nieuwsbrief