Ledenlogin

Cursussen

Het CBT organiseert de volgende docentencursussen:

Google Documenten

google documentenIn deze docentencursus Google Docs worden alle functies behandeld die nodig zijn om voor het CBT-examen niveau Goud op te leiden. Ook wordt geleerd hoe je documenten corrigeert en deelt met je leerlingen. Voor een overzicht van de functies klik hier. De cursus duurt twee dagdelen en wordt gehouden op een centrale locatie.

Het cursusgeld bedraagt € 165 incl. lesmateriaal. Lid-opleiders ontvangen 50% korting.

Word Online

Word OnlineWord Online wordt ook steeds meer gebruikt bij het ‘werken in de cloud’. Het is een vrij beperkt programma waarmee het nog niet mogelijk is tot niveau Zilver op te leiden. Toch wordt wel een aantal functies aangeleerd die ook bij Zilver worden gebruikt om niveau Brons enigszins te overstijgen. Er wordt geleerd hoe je documenten deelt met je leerlingen en corrigeert. Voor een overzicht van de functies klik hier. Ook deze cursus duurt twee dagdelen en wordt gehouden op een centrale locatie.

Het cursusgeld bedraagt € 165 incl. lesmateriaal. Lid-opleiders ontvangen 50% korting.

Word voor Windows

Word voor Windows blijft voorlopig nog de standaard. Wilt u alle finesses kennen en kunnen? U leert in deze cursus alle mogelijke functies tot en met het niveau Goud. Ook wordt geleerd hoe je documenten corrigeert en weer deelt met je leerlingen. Voor een overzicht van de functies klik hier. Ook deze cursus duurt twee dagdelen en wordt gehouden op een centrale locatie.

Het cursusgeld bedraagt € 165 incl. lesmateriaal. Lid-opleiders ontvangen 50% korting.

Office 365

Excel, Outlook, PowerPoint en Word

Office 365Een tweedaagse cursus waarin de fundamentele functies van genoemde programma’s worden uitgelegd en toegepast. Het cursusgeld bedraagt € 330 incl. lesmateriaal. Lid-opleiders ontvangen 50% korting.

Didactiek en foutenanalyse

Didactiek is een onderdeel van de vakkennis die iedere leerkracht in huis moet hebben en die zou moeten worden toegepast in alle onderwijsvormen. Zonder kennis van de didactiek moet de leerkracht wel heel vaak zelf het wiel uitvinden. Bovendien kan men dan ook niet terugvallen op bepaalde didactische principes. Gelukkig zijn er bekende pedagogen en didactici die door hun onderzoeken en de uitkomsten daarvan, het onderwerp onderwijskunde tot een heus vakgebied hebben ontwikkeld. Docenten aan elke vorm van bekostigd onderwijs (de reguliere school), mogen zonder het onderdeel didactiek geen lessen verzorgen.

Didactiek en foutenanalyse is een eendaagse cursus. Het cursusgeld bedraagt € 165 incl. lesmateriaal. Lid-opleiders ontvangen 50% korting.

Cursus docent typevaardigheid

alle kinderen blindHet onderwijs in typevaardigheid verheugt zich in een groeiende belangstelling. Door de inzet van computers, laptops en Chromebooks reeds op de basisschool, is het nu toch wel duidelijk dat in ieder geval het toetsenbord – dat daar nog altijd aan vastzit – vlot moet kunnen worden bediend. Ook de bijbehorende software waarmee we teksten produceren én verfraaien, moet grondig beheerst worden om vooral tijd te besparen. Door zoveel mogelijk mensen adequaat op te leiden voor het vak docent typevaardigheid, proberen we als beroepsvereniging het vak op een peil te brengen dat het verdient. Dit uit zich uiteindelijk in een grote groep goed opgeleide jonge mensen die hun leven lang plezier zullen hebben van de door hen opgedane vaardigheid en kennis.

In deze uitgebreide schriftelijke cursus werkt u de stof schriftelijk door. In vragen en opdrachten is voorzien. Uw huiswerk stuurt u per e-mail naar uw docent. Deze zal uw werk nakijken en beoordelen. U krijgt het volledige cursusmateriaal thuisgestuurd. Tussentijds zal u ook een aantal cases worden aangeboden die door u dienen te worden uitgewerkt.

Met deze vorm van studie heeft u geen reistijd (meer) en u kunt op elk moment starten. De cursus wordt afgesloten met een tentamen. Deze tentamens zullen worden afgenomen op nader te bepalen data en in nader te bepalen plaatsen. De kosten bedragen € 275 incl. lesmateriaal. Als u vervolgens gaat opleiden voor de CBT-examens, neemt het CBT de kosten voor het eerste examen voor zijn rekening.

U wordt getentamineerd op de stof die in de cursus aan de orde is geweest, zowel theoretisch als praktisch. Als u het tentamen met goed gevolg heeft afgelegd, verkrijgt u een certificaat van bekwaamheid. Dit is tevens een ‘persoonlijk keurmerk’ voor u als opleider voor de CBT-examens.

De inhoud van de docentencursus vindt u hier.

Algemeen

 • De cursussen zijn gevalideerd door het lerarenregister, tenzij anders vermeld.
 • De bijeenkomsten vinden plaats op donderdag en vrijdag.
  Dagdeel ochtend: 9.30 – 12.30 uur
  Dagdeel middag: 13.30 – 16.30 uur
  Dagdeel avond: 18.30 – 21.30 uur
 • U kunt aangeven welke dag(en) of dagde(e)l(en) u het best schikt. Wij maken een voorstel voor cursusdata.
 • De cursussen/bijeenkomsten zijn incl. materiaal, koffie en thee.
 • De cursussen zijn vrijgesteld van btw.
 • Lunch en/of diner is tegen bijbetaling.

Nieuwsbrief