Docenten | bij- en nascholing - Het CBT
Ledenlogin

Docenten | bij- en nascholing

Het CBT organiseert de volgende docentencursussen:

Didactiek en foutenanalyse

Didactiek is een onderdeel van de vakkennis die iedere typedocent in huis moet hebben. Zonder deze kennis kan men niet terugvallen op didactische principes. Bekende pedagogen en didactici hebben die – door hun onderzoeken en de uitkomsten daarvan – het vak onderwijskunde doorontwikkeld. Voor verdieping en praktisch houvast tijdens de lessen is deze kennis onmisbaar. De cursus didactiek en foutenanalyse duurt twee dagdelen verspreid over twee of drie weken. Voor een overzicht van de onderwerpen klik hier. Het cursusgeld bedraagt € 99.

Google Documenten

google documentenIn deze docentencursus Google Docs worden alle functies behandeld die nodig zijn om voor het CBT-examen niveau Goud op te leiden. Ook wordt geleerd hoe je documenten corrigeert, beheert en deelt met je leerlingen. Voor een overzicht van de functies klik hier. De cursus duurt één dagdeel. Het cursusgeld bedraagt € 59. De cursus wordt regelmatig georganiseerd. Kijk daarvoor op de agenda.

Word Online

Word OnlineWord Online wordt ook steeds meer gebruikt bij het ‘werken in de cloud’. Het is een vrij beperkt programma waarmee het sec (zonder de MS Office-versie) niet mogelijk is tot niveau Goud op te leiden. Toch kun je met Word Online redelijk ver komen. Er wordt geleerd hoe je documenten corrigeert, beheert en deelt. Cursusduur: één dagdeel. Voor een overzicht van de functies klik hier. Het cursusgeld bedraagt € 59. De cursus wordt regelmatig georganiseerd. Kijk daarvoor op de agenda.

Office 365

Excel, Outlook, PowerPoint en Word

Office 365De cursus bestaat uit twee dagdelen waarin de fundamentele functies van deze programma’s worden uitgelegd en toegepast. Het cursusgeld bedraagt € 119.

Word voor Windows

Word voor Windows blijft voorlopig nog de standaard. Wilt u alle finesses kennen en kunnen? U leert in deze cursus alle mogelijke functies tot en met het niveau Goud. Ook wordt geleerd hoe je documenten corrigeert en weer deelt met je leerlingen. Voor een overzicht van de functies klik hier. Deze cursus duurt twee dagdelen Het cursusgeld bedraagt € 99.

Cursus docent typevaardigheid

alle kinderen blindHet onderwijs in typevaardigheid verheugt zich in een groeiende belangstelling. Door de inzet van computers, laptops en Chromebooks reeds op de basisschool, is het nu toch wel duidelijk dat in ieder geval het toetsenbord – dat daar nog altijd aan vastzit – vlot moet kunnen worden bediend. Ook de bijbehorende software waarmee we teksten produceren én verfraaien, moet grondig beheerst worden om vooral tijd te besparen. Door zoveel mogelijk mensen adequaat op te leiden voor het vak docent typevaardigheid, proberen we als beroepsvereniging het vak op een peil te brengen dat het verdient. Dit uit zich uiteindelijk in een grote groep goed opgeleide jonge mensen die hun leven lang plezier zullen hebben van de door hen opgedane vaardigheid en kennis.

In deze uitgebreide cursus werkt u de stof schriftelijk door. In vragen en opdrachten is voorzien. Uw huiswerk stuurt u per e-mail naar uw docent. Deze zal uw werk nakijken, beoordelen en u uitdagen zich verder in de stof te verdiepen. U krijgt het volledige cursusmateriaal thuisgestuurd. Tussentijds zal u ook een aantal cases worden aangeboden die door u dienen te worden uitgewerkt.

De cursus kan – afhankelijk van uw inzet en tijd – in een halfjaar worden afgerond. De cursusduur is maximaal 18 maanden. U kunt op elk moment starten. De cursus wordt afgesloten met een tentamen. Dit tentamen wordt afgenomen op nader te bepalen data. De kosten bedragen € 425 incl. lesmateriaal. Als u vervolgens gaat opleiden voor de CBT-examens, neemt het CBT de kosten voor het eerste examen voor zijn rekening.

U wordt getentamineerd op de stof die in de cursus aan de orde is geweest, zowel theoretisch als praktisch. Als u het tentamen met goed gevolg heeft afgelegd, verkrijgt u een certificaat van bekwaamheid. Dit is tevens een ‘persoonlijk keurmerk’ voor u als opleider voor de CBT-examens.

De inhoud van de docentencursus vindt u hier.

Algemeen

 • De cursussen worden online met Zoom gegeven.
 • De bijeenkomsten vinden plaats op donderdag en vrijdag.
  Dagdeel ochtend: 09.30 – 11.30 uur
  Dagdeel avond: 19.00 – 21.00 uur
 • Op verzoek en bij meer deelnemers bv. van eenzelfde school of instituut kan van de bovengenoemde dagen en tijden worden afgeweken.
 • Het is mogelijk om op locatie de cursus te verzorgen.
 • U kunt aangeven welke dag(en) of dagde(e)l(en) het best schikt. Wij maken een voorstel voor cursusdata.
 • De cursussen/bijeenkomsten zijn incl. lesmateriaal.
 • Lid-opleiders ontvangen 50% korting op het cursusgeld (m.u.v. de cursus docent typevaardigheid).

U kunt zich insaanmeldenchrijven voor een of meer van deze cursussen bij mw. Els Bredewoud, secretaris: e.bredewoud@hetcbt.nl.

Meer informatie kunt u krijgen bij mw. Joeke Spierings, cursuscoördinator: j.spierings@hetcbt.nl.

Klik hier voor de algemene voorwaarden.

Nieuwsbrief