Ledenlogin

Cursussen

Het CBT organiseert voor leden en niet-leden diverse docentencursussen:

Google Documenten

google documentenIn deze docentencursus Google Docs worden alle functies behandeld die nodig zijn om voor het CBT-examen niveau Goud op te leiden. Ook wordt geleerd hoe je documenten corrigeert en deelt met je leerlingen. Voor een overzicht van de functies klik hier. De cursus duurt twee dagdelen en wordt gehouden op een centrale locatie. U kunt aangeven op welke dag/welk dagdeel u beslist niet kunt. Wij maken dan een voorstel voor cursusdata.

Word Online

Word OnlineWord Online wordt ook steeds meer gebruikt bij het ‘werken in de cloud’. Het is een vrij beperkt programma waarmee het nog net mogelijk is tot niveau Zilver op te leiden. In deze docentencursus worden die functies behandeld die nodig zijn voor het CBT-examen niveau Zilver. Er wordt geleerd hoe je documenten deelt met je leerlingen en corrigeert. Voor een overzicht van de functies klik hier. Ook deze cursus duurt twee dagdelen en wordt gehouden op een centrale locatie. U kunt aangeven op welke dag/welk dagdeel u beslist niet kunt. Wij maken een selectie van cursusdata.

Word voor Windows

Word voor Windows blijft voorlopig nog de standaard. Wilt u alle finesses kennen en kunnen? Dan leert u in deze cursus alle mogelijke functies tot het niveau Goud. Er wordt geleerd hoe je documenten corrigeert en weer deelt met je leerlingen. Voor een overzicht van de functies klik hier. Ook deze cursus duurt twee dagdelen en wordt gehouden op een centrale locatie. U kunt aangeven op welke dag/welk dagdeel u beslist niet kunt.

Didactiek en foutenanalyse

Didactiek is een onderdeel van de vakkennis die iedere leerkracht in huis moet hebben en die zou moeten worden toegepast in alle onderwijsvormen. Zonder kennis van de didactiek moet de leerkracht wel heel vaak zelf het wiel uitvinden. Bovendien kan men dan ook niet terugvallen op bepaalde didactische principes. Gelukkig zijn er bekendleerkrachte pedagogen en didactici die door hun onderzoeken en de uitkomsten daarvan, het onderwerp onderwijskunde tot een heus vakgebied hebben ontwikkeld. Docenten aan elke vorm van bekostigd onderwijs (de reguliere school), mogen zonder het onderdeel didactiek geen lessen verzorgen.

Het onderwijs in typevaardigheid verheugt zich in een groeiende belangstelling. Door de inzet van computers, laptops en Chromebooks reeds op de basisschool, is het nu toch wel duidelijk dat in ieder geval het toetsenbord – dat daar nog altijd aan vastzit – vlot moet kunnen worden bediend. Ook de bijbehorende software waarmee we teksten produceren én verfraaien, moet grondig beheerst worden om vooral tijd te besparen. Door zoveel mogelijk mensen adequaat op te leiden voor het vak docent typevaardigheid, proberen we als beroepsvereniging het vak op een peil te brengen dat het verdient. Dit uit zich uiteindelijk in een grote groep goed opgeleide jonge mensen die hun leven lang plezier zullen hebben van de door hen opgedane vaardigheid en kennis.

Didactiek en foutenanalyse is een eendaagse cursus. U kunt zich aanmelden en aangeven op welke dag(en) u beslist niet kunt.

 

Nieuwsbrief