Procedure - Het CBT
Ledenlogin

Procedure

Aanvraag examens:

  • Tijdig, liefst vier weken van tevoren.
  • Bij benadering geeft u het aantal kandidaten en de soort(en) examen(s) door.
  • Uw regioleider informeert of de aanvraagprocedure duidelijk is.
  • De examendatum(s) en tijd(en) worden vastgesteld.
  • De gecommitteerde wordt door het examenbureau benaderd.
  • Presentie- en correctielijsten worden door u samengesteld.
  • Gegevensbestanden worden per e-mail naar het examenbureau gestuurd.
  • Het afrekenformulier wordt door u ingevuld en voldaan.

Nieuwsbrief