Nieuws - Het CBT
Ledenlogin

Nieuws

 • Naamsbekendheid CBT
  Mediacampagne 2021 Om het CBT als brancheorganisatie van typedocenten onder de aandacht te brengen, voeren we ook dit jaar een mediacampagne. Op de ALV is wederom een flink budget vrijgemaakt voor reclame en PR. De mediacampagne is inmiddels goedgekeurd en zal starten in mei. Onderwijsmedia Deze bereiken de volgende doelgroepen: leraren, directies, ouders, leerkrachten, schoolleiders, mentoren en schoolbesturen. De advertenties, banners en blog-advertorials zullen in print en online verschijnen in: Lees verder…
 • Intersteno internetwedstrijd typen
  Voor de 19e keer vindt de jaarlijkse Internetwedstrijd typevaardigheid van de Internationale Federatie Intersteno plaats. Om je leerlingen enthousiast te maken voor typen in wedstrijdverband kun je ze laten meedoen met deze internetwedstrijd. Deze wordt gehouden van 15 maart tot 12 mei 2021. De registratie en aanmelding hiervoor gaan via onze landgroep Interinfo. Aanmelden kan van 15 februari tot 30 april 2021. Het is natuurlijk erg leuk om – als Lees verder…
 • Docent typevaardigheid: professie en specialisme
  Zouden ouders hun kind voor zwemles naar de buurvrouw of neef sturen die geweldig kan zwemmen, maar beiden geen zweminstructeur zijn? Idem, de buurjongen die goed kan racen, maar geen rijinstructeur is. Er zijn opleiders (met hopelijk een typediploma) die zich als bekwaam of zelfs bevoegd typedocent betitelen. Dat er meer nodig is dan een typediploma voor het geven van typelessen mag duidelijk zijn: iemand met een rijbewijs mag zich Lees verder…
 • Typevaardigheid als leervoorwaarde
  Computer als leermiddel De computer wordt veelvuldig in het basisonderwijs ingezet: niet in de eerste plaats om te tekstverwerken maar als ondersteunend didactisch hulpmiddel bij de vele vakken die op de basisschool worden onderwezen. Denk hierbij aan ondersteuning bij spelling, lezen, rekenen, wereldoriëntatie etc. De computer is hiermee verworden tot leermiddel. Typevaardigheid als leervoorwaarde Een adequate bediening van het toetsenbord (typevaardig zijn) zou een leervoorwaarde moeten zijn naast schrijven met Lees verder…
 • De lerarenkamer
  Op donderdag 29 april 2021 om 10.00 uur is er weer een online bijeenkomst voor onze leden. Mogelijke onderwerpen: lesgeven tijdens lockdown; de typedocent als ondernemer; wie werkt er nog met Word? Breng zelf ook je bespreekpunten in! Meld je aan bij Els Bredewoud.
 • Publiciteit voor professie
  Door middel van een mailing die naar veel basisscholen is gestuurd, is de aandacht gevestigd op het belang van begeleide typevaardigheidslessen en dan het liefst onder schooltijd zodat ieder kind dit onderwijs kan krijgen. Als de scholen besluiten om onder schooltijd de typelessen aan te bieden, wordt dit betaald uit middelen van de rijksoverheid. Dat betekent: bekostigd onderwijs, net zoals de gymdocent of de handvaardigheidsdocent betaald worden. Dit houdt in Lees verder…
 • Interstenocongres 2022
  In september 1887 vond het eerste congres plaats in London. Dit was een idee van Sir John Westby Gibson om het 300-jarig bestaan van het moderne kortschrift (stenografie) te vieren. Hier kwamen 400 deelnemers een hele week samen om te discussiëren over het gebruik van stenografie in de parlementaire en gerechtelijke verslaglegging. Belangrijk hierbij was de invloed hiervan op scholing en de komst van de vrouwen in deze ‘mannelijke’ wereld. Lees verder…
 • CBT-diploma: waarom (niet)?
  Hoewel veel aanbieders van typelessen opleiden voor een eigen instituutsdiploma is er wel belangstelling voor een landelijke normering zoals die door het CBT (voorheen VSLM) vastgesteld is. Daar zou men graag aan willen voldoen, maar vooralsnog waagt men zich niet aan een externe examinering. Waarom niet? Hoogte examengeld (duurdere cursus; concurrentiepositie) Er zijn aanbieders die tot € 35 vragen voor een eigen examen typevaardigheid. Vaak omschreven als ‘officieel, hooggewaardeerd’ etc. Lees verder…
 • Een landelijk typediploma
  Het recht tot examineren dat bij DUO is aangevraagd voor het CBT-diploma typevaardigheid/tekstverwerken is door de Inspectie van het Onderwijs afgewezen, omdat het slechts een onderdeel is van een kwalificatiedossier. Het is niet mogelijk om hiervoor een aparte erkenning te verkrijgen. De reden is dat het behalen van een diploma typevaardigheid niet voldoende is om een beroep uit te oefenen. Anders wordt het als je een opleiding examineert die dat Lees verder…
 • Branche-erkenning opleiders
  Het CBT is de enige branchevereniging in Nederland voor typedocenten. Een belangrijk doel van onze vereniging is het op peil houden en verbeteren van de kwaliteit van de cursussen typevaardigheid en tekstverwerken. Zeker nu het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap de controle op en de erkenning van alle exameninstanties en vrije beroepen heeft losgelaten, is het van het grootste belang dat wij als branchevertegenwoordiger aangeven aan welke kwaliteitseisen een Lees verder…

Nieuwsbrief