Nieuws - Het CBT
Ledenlogin

Nieuws

 • ALV 2021
  De Algemene Ledenvergadering 2021 jl. kon door beperkende maatregelen niet doorgaan. De ALV zal nu plaatsvinden in het nieuwe jaar op 25 maart 2022.
 • NPO-gelden duurzaam inzetten
  Dit schooljaar 2021-2022 krijgt elke school per leerling € 701,16 voor een eigen schoolprogramma. De scholen kunnen kiezen uit een ‘menu’ nadat zij in kaart hebben gebracht waar bij hen de knelpunten liggen. Bij de interventie digitale technologie (Faciliteiten en randvoorwaarden) staat bij punt 3 het volgende aandachtspunt: Hoe kan een nieuwe technologie leerlingen helpen om harder of efficiënter te werken en het langer vol te houden om zo hun leerproces Lees verder…
 • Examenteksten beveiligd
  Om oneigenlijk gebruik te voorkomen, zijn de pagina’s waarop de examenteksten voor de tekstverwerkingsexamens staan, beveiligd met een wachtwoord. Vraag dit wachtwoord op bij je regioleider.
 • Tools én skills
  Nu digitale geletterdheid op het curriculum van zowel het primair als voortgezet onderwijs staat, dringt het besef door dat het niet vanzelfsprekend is dat kinderen vanzelf wel leren met een computer om te gaan. Ook niet na een langere periode van thuisonderwijs waarbij de computer onmisbaar was. Iedereen heeft instructie en oefening nodig om efficiënt met de computer te kunnen werken. Bij de inhoudslijnen voor digitale geletterdheid wordt o.m. beschreven Lees verder…
 • De typedocent en ICT
  Als er één beroepsgroep is die al – soms 30 – jaren geleden de computer en dus ICT inzette bij de lessen, is dat wel de typedocent. Immers, de schrijfmachine wordt voor dit doel al lang niet meer gebruikt. De eerste bijscholingscursussen voor typedocenten werden al in 1986 gegeven. Het werd ook een verplicht onderdeel van het staatsexamen leraar machineschrijven. Behalve aan typevaardigheid moet er ook aandacht besteed worden aan Lees verder…
 • Gecertificeerd typedocent
  Dit jaar hebben al drie collega’s het tentamen docent typevaardigheid met goed gevolg afgelegd. Het tentamen wordt mondeling afgenomen en daarbij krijgt de kandidaat een praktische opdracht eigen vaardigheid Word en Google Docs. Daarnaast moet er ook een werkstuk gecorrigeerd worden. Want ook dit laatste is een belangrijke taak van de docent, nietwaar? Bij het CBT kun je de docentencursus typevaardigheid volgen. Het behalen van het certificaat is de eerste Lees verder…
 • Digitaliseren? Vergeet de typecursus niet!
  Schrijven: een superbelangrijke basisvaardigheid. Op de basisschool wordt er veel aandacht aan besteed. Terecht. Typen is een vorm én verlengstuk van schrijven. En ‘digitale geletterdheid’ is tegenwoordig belangrijker dan ooit. Daarom gunnen wij ieder kind schrijfskills én typeskills, zodat ze de ICT-, taal- en studievaardigheden ontwikkelen die zo hard nodig zijn in deze digitale wereld. Wel de tools, óók de skills Leerlingen krijgen op school de digitale tools aangereikt: laptops, Lees verder…
 • Uitslag typewedstrijd Intersteno
  Van 15 maart tot en met 12 mei jl. is de internetwedstrijd typen van Intersteno gehouden. In deze periode hebben 841 deelnemers hun best gedaan om aan de normen in hun categorie te voldoen. Alle deelnemers typten gedurende 10 minuten. Voor elke fout werden 50 aanslagen afgetrokken. De uitslagen van alle geslaagde deelnemers vind je hier. Toch vermelden we wel graag de kampioen: Sean Wrona uit Washington DC (USA) heeft Lees verder…
 • CBT: voor en door leden
  Het CBT is een vereniging waarvan de leden het beleid bepalen; zij denken mee, brengen standpunten in en beslissen mee met de inhoud en normering van de examens. De leden verlenen daar hun goedkeuring aan. Daarom spreken wij van een branche-erkenning van de diploma’s. Dit blijkt niet genoeg reden om cursisten op te leiden voor een CBT-diploma. Nog veel opleiders geven hun eigen diploma’s uit, wat transparantie en dus aantoonbare Lees verder…
 • CBT-diploma: waarom (niet)?
  Hoewel veel instituten een eigen diploma uitgeven, is er wél belangstelling voor een landelijke normering zoals die door de leden van het CBT (voorheen VSLM) vastgesteld is. Daar zou men graag aan willen voldoen, maar vooralsnog waagt men zich niet aan een externe examinering. Waarom niet? Een kleine rondgang: Hoogte examengeld Vraag de examentarieven op bij de regioleider. en de kosten daarvan. Geen meerwaarde Mijn eigen instituutsdiploma wél. Niveau te Lees verder…

Nieuwsbrief