Nieuws - Het CBT
Ledenlogin

Nieuws

 • Nederland heeft getypt!
  NK typen 2022 Het NK typen is gehouden op zaterdag 21 mei 2022 in het Onderwijs Experience Center in Utrecht. Uitslagen Categorie t/m 12 jaar     bruto fouten netto 1 Niene Floothuis 3770 2 3570 2 Steyn Bouwmeester 3160 0 3160 3 Romi van Meetelen 3220 1 3120 Categorie 13 t/m 17 jaar     bruto fouten netto 1 Naomi Snijder 4162 2 3962 2 Kenna Hailemariam 3820 2 Lees verder…
 • Interstenocongres 2022
  In september 1887 vond het eerste congres plaats in London. Dit was een idee van Sir John Westby Gibson om het 300-jarig bestaan van het moderne kortschrift (stenografie) te vieren. Hier kwamen 400 deelnemers een hele week samen om te discussiëren over het gebruik van stenografie in de parlementaire en gerechtelijke verslaglegging. Belangrijk hierbij was de invloed hiervan op scholing en de komst van de vrouwen in deze ‘mannelijke’ wereld. Lees verder…
 • Beste kandidaten 2020-2021
  Tijdens de Algemene Ledenvergadering op 25 maart jl. zijn de prijzen weer uitgedeeld voor de kandidaten die dit schooljaar het best hebben gepresteerd op het CBT-examen. In de categorie tot en met 12 jaar zijn dit: 3e plaats: Teun, 280 apm/cijfer 10, opgeleid door Ingrid van Deelen De Typejuf. 2e plaats: Melle, 288 apm/cijfer 10, opgeleid door Ellen Olde Nordkamp, Typeschool Els. 1e plaats: Niene, 300 apm/cijfer 10, opgeleid door Lees verder…
 • NPO-gelden duurzaam inzetten
  Dit schooljaar 2021-2022 krijgt elke school per leerling € 701,16 voor een eigen schoolprogramma. De scholen kunnen kiezen uit een ‘menu’ nadat zij in kaart hebben gebracht waar bij hen de knelpunten liggen. Bij de interventie digitale technologie (Faciliteiten en randvoorwaarden) staat bij punt 3 het volgende aandachtspunt: Hoe kan een nieuwe technologie leerlingen helpen om harder of efficiënter te werken en het langer vol te houden om zo hun leerproces Lees verder…
 • Examenteksten beveiligd
  Om oneigenlijk gebruik te voorkomen, zijn de pagina’s waarop de examenteksten voor de tekstverwerkingsexamens staan, beveiligd met een wachtwoord. Vraag dit wachtwoord op bij je regioleider.
 • Tools én skills
  Nu digitale geletterdheid op het curriculum van zowel het primair als voortgezet onderwijs staat, dringt het besef door dat het niet vanzelfsprekend is dat kinderen vanzelf wel leren met een computer om te gaan. Ook niet na een langere periode van thuisonderwijs waarbij de computer onmisbaar was. Iedereen heeft instructie en oefening nodig om efficiënt met de computer te kunnen werken. Bij de inhoudslijnen voor digitale geletterdheid wordt o.m. beschreven Lees verder…
 • De typedocent en ICT
  Als er één beroepsgroep is die al – soms 30 – jaren geleden de computer en dus ICT inzette bij de lessen, is dat wel de typedocent. Immers, de schrijfmachine wordt voor dit doel al lang niet meer gebruikt. De eerste bijscholingscursussen voor typedocenten werden al in 1986 gegeven. Het werd ook een verplicht onderdeel van het staatsexamen leraar machineschrijven. Behalve aan typevaardigheid moet er ook aandacht besteed worden aan Lees verder…
 • Gecertificeerd typedocent
  Dit jaar hebben al drie collega’s het tentamen docent typevaardigheid met goed gevolg afgelegd. Het tentamen wordt mondeling afgenomen en daarbij krijgt de kandidaat een praktische opdracht eigen vaardigheid Word en Google Docs. Daarnaast moet er ook een werkstuk gecorrigeerd worden. Want ook dit laatste is een belangrijke taak van de docent, nietwaar? Bij het CBT kun je de docentencursus typevaardigheid volgen. Het behalen van het certificaat is de eerste Lees verder…
 • Digitaliseren? Vergeet de typecursus niet!
  Schrijven: een superbelangrijke basisvaardigheid. Op de basisschool wordt er veel aandacht aan besteed. Terecht. Typen is een vorm én verlengstuk van schrijven. En ‘digitale geletterdheid’ is tegenwoordig belangrijker dan ooit. Daarom gunnen wij ieder kind schrijfskills én typeskills, zodat ze de ICT-, taal- en studievaardigheden ontwikkelen die zo hard nodig zijn in deze digitale wereld. Wel de tools, óók de skills Leerlingen krijgen op school de digitale tools aangereikt: laptops, Lees verder…
 • Uitslag typewedstrijd Intersteno
  Van 15 maart tot en met 12 mei jl. is de internetwedstrijd typen van Intersteno gehouden. In deze periode hebben 841 deelnemers hun best gedaan om aan de normen in hun categorie te voldoen. Alle deelnemers typten gedurende 10 minuten. Voor elke fout werden 50 aanslagen afgetrokken. De uitslagen van alle geslaagde deelnemers vind je hier. Toch vermelden we wel graag de kampioen: Sean Wrona uit Washington DC (USA) heeft Lees verder…

Nieuwsbrief