Nieuws - Het CBT
Ledenlogin

Nieuws

 • Gecertificeerd typedocent
  Dit jaar hebben al drie collega’s het tentamen docent typevaardigheid met goed gevolg afgelegd. Het tentamen wordt mondeling afgenomen en daarbij krijgt de kandidaat een praktische opdracht eigen vaardigheid Word en Google Docs. Daarnaast moet er ook een werkstuk gecorrigeerd worden. Want ook dit laatste is een belangrijke taak van de docent, nietwaar? Bij het CBT kun je de docentencursus typevaardigheid volgen. Het behalen van het certificaat is de eerste Lees verder…
 • ALV 2021
  De Algemene Ledenvergadering vindt plaats op vrijdag 19 november 2021 om 19.00 uur in: Hotel Veenendaal (Van der Valk)Bastion 733905 NJ Veenendaal. Tijdens de ALV worden o.a. de beste kandidaten van het afgelopen schooljaar bekendgemaakt. Ook de nieuwe keurmerkbordjes worden uitgedeeld. We hopen op een grote opkomst! Meld je aan bij Els Bredewoud. De jaarstukken worden – na aanmelding – begin november toegestuurd. Ook als je de ALV niet kunt bijwonen, vernemen Lees verder…
 • Digitaliseren? Vergeet de typecursus niet!
  Schrijven: een superbelangrijke basisvaardigheid. Op de basisschool wordt er veel aandacht aan besteed. Terecht. Typen is een vorm én verlengstuk van schrijven. En ‘digitale geletterdheid’ is tegenwoordig belangrijker dan ooit. Daarom gunnen wij ieder kind schrijfskills én typeskills, zodat ze de ICT-, taal- en studievaardigheden ontwikkelen die zo hard nodig zijn in deze digitale wereld. Wel de tools, óók de skills Leerlingen krijgen op school de digitale tools aangereikt: laptops, Lees verder…
 • Uitslag typewedstrijd Intersteno
  Van 15 maart tot en met 12 mei jl. is de internetwedstrijd typen van Intersteno gehouden. In deze periode hebben 841 deelnemers hun best gedaan om aan de normen in hun categorie te voldoen. Alle deelnemers typten gedurende 10 minuten. Voor elke fout werden 50 aanslagen afgetrokken. De uitslagen van alle geslaagde deelnemers vind je hier. Toch vermelden we wel graag de kampioen: Sean Wrona uit Washington DC (USA) heeft Lees verder…
 • CBT: voor en door leden
  Het CBT is een vereniging waarvan de leden het beleid bepalen; zij denken mee, brengen standpunten in en beslissen mee met de inhoud en normering van de examens. De leden verlenen daar hun goedkeuring aan. Daarom spreken wij van een branche-erkenning van de diploma’s. Dit blijkt niet genoeg reden om cursisten op te leiden voor een CBT-diploma. Nog veel opleiders geven hun eigen diploma’s uit, wat transparantie en dus aantoonbare Lees verder…
 • CBT-diploma: waarom (niet)?
  Hoewel veel instituten een eigen diploma uitgeven, is er wél belangstelling voor een landelijke normering zoals die door de leden van het CBT (voorheen VSLM) vastgesteld is. Daar zou men graag aan willen voldoen, maar vooralsnog waagt men zich niet aan een externe examinering. Waarom niet? Een kleine rondgang: Hoogte examengeld Vraag de examentarieven op bij de regioleider. en de kosten daarvan. Geen meerwaarde Mijn eigen instituutsdiploma wél. Niveau te Lees verder…
 • Naamsbekendheid CBT
  Mediacampagne 2021 Om het CBT als brancheorganisatie van typedocenten onder de aandacht te brengen, voeren we ook dit jaar een mediacampagne. Op de ALV is wederom een flink budget vrijgemaakt voor reclame en PR. De mediacampagne is inmiddels goedgekeurd en zal starten in mei. Onderwijsmedia Deze bereiken de volgende doelgroepen: leraren, directies, ouders, leerkrachten, schoolleiders, mentoren en schoolbesturen. De advertenties, banners en blog-advertorials zullen in print en online verschijnen in: Lees verder…
 • Docent typevaardigheid: professie en specialisme
  Zouden ouders hun kind voor zwemles naar de buurvrouw die geweldig kan zwemmen, maar geen zweminstructeur is? Idem, de buurjongen die goed kan racen, maar geen rijinstructeur is? Er zijn opleiders (met hopelijk in ieder geval een typediploma) die zich als bekwaam of zelfs bevoegd typedocent betitelen. Dat er meer nodig is dan een typediploma voor het geven van typelessen mag duidelijk zijn: iemand met een rijbewijs is nog geen Lees verder…
 • Typevaardigheid als leervoorwaarde
  Computer als leermiddel De computer wordt veelvuldig in het basisonderwijs ingezet: niet in de eerste plaats om te tekstverwerken maar als ondersteunend didactisch hulpmiddel bij de vele vakken die op de basisschool worden onderwezen. Denk hierbij aan ondersteuning bij spelling, lezen, rekenen, wereldoriëntatie etc. De computer is hiermee verworden tot leermiddel. Typevaardigheid als leervoorwaarde Een adequate bediening van het toetsenbord (typevaardig zijn) zou een leervoorwaarde moeten zijn naast schrijven met Lees verder…
 • De lerarenkamer
  Op vrijdag 25 juni 2021 om 10.00 uur is er weer een online bijeenkomst voor onze leden. Mogelijke onderwerpen: de typedocent als ondernemer; het voor- of nadeel van extern examineren; wie werkt er nog met Word? Breng zelf ook je bespreekpunten in en meld je aan bij Els Bredewoud.

Nieuwsbrief