Gecommitteerde CBT-examens - Het CBT
Ledenlogin

Gecommitteerde CBT-examens

Een CBT-gecommitteerde:

 • is goed op de hoogte van de examenprocedure, inhoud examens en exameneisen zoals die in de examengids vermeld staan;
 • doet meer dan alleen toezicht houden;
 • zal in geval van calamiteiten de helpende hand te bieden.

LEIDING VANUIT HET EXAMENBUREAU

Gecommitteerden worden gevraagd/aangewezen door het examenbureau. De docent zelf leidt als examinator het examen. De gecommitteerde is gekwalificeerd voor het vak waarvoor hij/zij gecommitteerde is.

De werkzaamheden van de gecommitteerde omvatten meer dan het toezicht houden op een goed verloop van het examen:

 1. Tijdens het intypen vraagt de gecommitteerde iedere kandidaat zijn personalia op de presentielijst te controleren en die daarna voor presentie te tekenen. De gecommitteerde verstrekt de kandidaat bij deze gelegenheid voor zover nodig een examennummer.
 2. De gecommitteerde opent de examenenvelop in aanwezigheid van de opleider en de kandidaten. Twee kandidaten en de gecommitteerde tekenen de verklaring van het zegel. Tevens moet de opleider op dit formulier tekenen om oneigenlijk hergebruik van de examenopgave te voorkomen.
 3. De kandidaten, die twee vaardigheidsproeven afleggen, drukken de teksten direct na afloop af. De gecommitteerde neemt de afgedrukte vaardigheidsproeven in en parafeert deze.
 4. De kandidaat heeft 20 tot 40 minuten ter beschikking (afhankelijk van het niveau) om de opgaven voor het werkstuk uit te werken en op te slaan. Hij/zij drukt de uitwerkingen bij voorkeur daarna af, indien nodig na de examentijd. De kandidaat mag na de examentijd vanzelfsprekend geen correcties meer in zijn examenwerk aanbrengen. De gecommitteerde ziet toe op de naleving van deze bepaling.
 5. Het is de opleider niet toegestaan de kandidaat tijdens het examen te instrueren over de uitwerking van een examenopgave, of over de toepassing van tekstverwerkingsfuncties.
 6. Het is de opleider wel toegestaan de kandidaat te helpen wanneer zich een storing voordoet bij de apparatuur. De gecommitteerde ziet toe op de naleving van deze bepaling.
 7. De gecommitteerde maakt op de presentie-/uitslaglijst de aantekening of de kandidaat voldoet aan de eis: (blind) tienvingersysteem, wat op de presentie-/uitslaglijst moet worden vermeld.
  B = blindschrijven
  T = alleen tienvingersysteem (niet blind)
  – = typt niet volgens het tienvingersysteem *)
  *) toepassing van het tienvingersysteem is verplicht
 8. De kandidaten leveren de uitwerkingen én de examenopgave in bij de gecommitteerde.
 9. De gecommitteerde ziet erop toe dat de examenkandidaten geen afgedrukt examenwerk meenemen.
 10. De gecommitteerde parafeert elke afgedrukte pagina, die de kandidaat ter correctie heeft ingeleverd.
 11. De gecommitteerde vult het examenverslag in. Na afloop van het examen ondertekenen de gecommitteerde en de opleider het examenverslag. Eventuele bijzonderheden, zoals storing in de apparatuur, het niet voldoen aan het tienvingersysteem, dienen hierop duidelijk te worden vermeld.

Nieuwsbrief