Ledenlogin

Er wordt onderscheid gemaakt tussen een keurmerk voor opleidingsinstituten en een keurmerk (certificering) voor opleiders (docenten).

Een opleider die voor een opleidingsinstituut werkt, kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor apparatuur, werkplekken en locatie, maar wél voor het inhoudelijk verzorgen van de cursus. Ook bijvoorbeeld voor het omgaan met de cursisten. Het opleidingsinstituut is verantwoordelijk voor bijvoorbeeld apparatuur, locatie, afhandeling van de cursus (examinering), communicatie en werving, betaling aan het CBT et cetera.

Er is dus verschil tussen een opleider (degene die de cursus geeft) en het opleidingsinstituut (de instantie die de cursus organiseert en waarbij de opleider in dienst is). Omdat het van overheidswege niet meer mogelijk is om het staatsdiploma leraar typevaardigheid te behalen, bieden wij opleiders wel de mogelijkheid zich te certificeren. Dat kan door het volgen van de docentencursus die het CBT aanbiedt en die afgesloten wordt met een tentamen. Dat betekent dat deze certificering persoonsgebonden is en niet meer alleen aan een opleidingsinstituut ‘hangt’. Nieuwe opleiders die in aanmerking willen komen voor het persoonlijk keurmerk kunnen alleen gecertificeerd worden na het behalen van de eindtoets van de docentencursus.

De inhoud van de docentencursus vindt u hier.

Tevens dienen minstens twee examensessies door twee verschillende gecommitteerden te worden beoordeeld. In deze beoordeling leggen de gecommitteerden hun bevindingen vast aan de hand van de daartoe opgestelde enquête. De ingevulde enquêtes worden naar het examenbureau gestuurd.

De examinerende instantie of opleider komt in aanmerking voor het CBT-keurmerk na het doorlopen van bovenstaande procedure die, ter beoordeling van het examenbureau voldoet aan de kwalificatie ‘voldoende’. Het examenbureau dient hiertoe een voorstel in bij het bestuur (beoordeling CBT-keurmerk). Het bestuur verleent het CBT-keurmerk aan de examinerende instantie of opleider. Het keurmerk is geldig zolang er examens afgenomen worden bij het CBT en er geen twijfel bestaat omtrent de naleving van de vastgestelde eisen. De leider van het examenbureau is vrij om steekproefsgewijs controle uit te oefenen door middel van een bezoek tijdens een examen of les.

CBT-Keurmerk

Nieuwsbrief