CBT-keurmerk - Het CBT
Ledenlogin

CBT-keurmerk

Een CBT-opleider mét keurmerk voldoet aan de volgende eisen:

  • hij/zij is staatsgediplomeerd óf CBT-gecertificeerd;
  • hij/zij leidt op voor een CBT-diploma. 

Deze opleider is te vinden bij ‘Opleiders‘ op deze website.

Er wordt onderscheid gemaakt tussen een keurmerk voor opleidingsinstituten en een keurmerk (certificering) voor opleiders (docenten).

Het opleidingsinstituut is verantwoordelijk voor bijvoorbeeld apparatuur, locatie, afhandeling van de cursus (examinering), communicatie en werving, afdracht examengeld et cetera.

Omdat het van overheidswege niet meer mogelijk is om het staatsdiploma leraar typevaardigheid te behalen, bieden wij opleiders de mogelijkheid zich te certificeren. Dat kan door het volgen van de docentencursus die het CBT aanbiedt en die afgesloten wordt met een tentamen. Deze certificering is persoonsgebonden.

Klik hier voor de inhoud van de docentencursus..

Ook zullen minstens twee examensessies door verschillende gecommitteerden worden beoordeeld. Daarvoor gebruiken de gecommitteerden deze enquête. De ingevulde enquêtes worden naar het regio-examenbureau gestuurd.

De examinerende instantie of opleider komt in aanmerking voor het CBT-keurmerk na het doorlopen van bovenstaande procedure die, ter beoordeling van het examenbureau voldoet aan de kwalificatie ‘voldoende’. Het examenbureau dient vervolgens een voorstel in bij het bestuur (beoordeling CBT-keurmerk). Het bestuur verleent het CBT-keurmerk aan de examinerende instantie of opleider. Het keurmerk is geldig zolang er examens afgenomen worden bij het CBT en er geen twijfel bestaat omtrent de naleving van de vastgestelde eisen. De leider van het examenbureau is vrij om steekproefsgewijs controle uit te oefenen door middel van een bezoek tijdens een examen of les.

Nieuwsbrief