Ledenlogin

Nieuwsbrief september 2020 | Typeles op school | Cursussen | Promotiepennen | Lerarenkamer

Beste collega’s en nieuwsbrieflezers,

Hopelijk hebben jullie ondanks alles toch kunnen genieten van de vakantieperiode. Inmiddels is het nieuwe schooljaar weer in volle gang. Wij hopen dat je een goede start hebt gemaakt of misschien ben je nog volop bezig met werven. Hoe dan ook wensen wij jullie een succesvol jaar.

Typeles op school

Het CBT maakt zich sterk om typevaardigheid op de Nederlandse (onderwijs)kaart te zetten. Een nieuwsbericht hierover staat op de website: Geen tijd voor typeles. Er is wel beweging in Nederland: steeds vaker horen we van collega’s dat zij op school onder schooltijd typelessen mogen verzorgen. Leerlingen willen dit en hun ouders ook (alle kinderen moeten leren typen). In minder dan een halfjaar kan de cursus voltooid worden. Gevolg: een hele groep vlot typende kinderen die behalve met hun werkstukjes ook veel sneller hun oefeningen en toetsen op de computer kunnen maken. Wie wil dit nu niet?

Aandacht voor de vakleerkracht

Het CBT pleit voor begeleid typeonderwijs verzorgd door een vakleerkracht. Deze zorgt ervoor dat de leerlingen goed geïnstrueerd worden, gemotiveerd blijven, doorzetten en na afloop met een goed resultaat het CBT-diploma behalen. Bij online cursussen haalt nog geen 9 procent (86 van de 1000) de eindstreep. Het onderzoek van Tesselhof en Van der Meijden ‘Blind (aan)leren typen, de moeite waard!’ laat zien dat begeleid leren typen de allerbeste optie is. De kinderen leren het echt niet vanzelf.

Bij- en omscholing

Dat brengt ons meteen op een ander vraagstuk. Hoe kunnen we op (korte) termijn vakleerkrachten opleiden en certificeren maar liefst diplomeren? Het CBT heeft al een aanvraag voor erkenning ingediend bij het DUO. Verder is het CBT als aanbieder van de cursussen en opleidingen voor typedocenten aangemeld bij registerleraar.nl. Bij het CBT kun je de cursus docent typevaardigheid en didactiek en foutenanalyse volgen. Vraag gerust om meer informatie bij Joeke Spierings, cursuscoördinator.

Wat is je typediploma waard?

Bijna elke typecursus wordt afgesloten met een examen. Veel opleiders examineren hun eigen leerlingen volgens hun eigen eisen en normering. Behalve dat dit subjectief is, laat dit een grote diversiteit zien in eindtermen voor het typediploma in Nederland. Voor onze leerlingen (en hun ouders) is dit niet erg transparant. Een landelijk diploma zorgt voor duidelijkheid en eenduidigheid. Lees meer…

Foutenanalyse ABC

Hoewel de meeste opleiders nog maar net begonnen zijn of nog moeten starten, is het goed om (weer eens) na te denken over het gebruik van backspace tijdens het oefenen of het examen. Het gebruik van backspace is comfortabel, jazeker. Je leert de cursisten foutloos typen en als er dan tóch een foutje wordt gemaakt, dan biedt de backspace uitkomst. Eigenlijk is het als schrijven met potlood omdat je met gum een foutje kan verbeteren. Beter is het om je af te vragen waaróm maakte de leerling de fout? Iedere fout is een gemiste kans om het goed te leren. Klik hier voor het artikel.

ALV 2020

De Algemene Ledenvergadering vindt plaats op woensdag 18 november 2020.  Hoewel we streven naar een fysieke vergadering in Van der Valk Amersfoort, vragen wij jullie of er eventueel bezwaar is tegen een ALV met Zoom. Tijdens de laatste bijeenkomsten met opleiders blijkt dit een goed alternatief te zijn. Behalve de maatregelen die we niet in acht hoeven te nemen, is er ook geen reistijd. Laat het weten aan Els Bredewoud.

Programma 2020-2021

Het CBT verzorgt ook dit schooljaar weer diverse cursussen voor docenten:

  • Google Documenten
  • Word Online (Office 365)
  • Didactiek voor de typedocent

Deze cursussen worden ondersteund met Zoom-lessen. Het cursusgeld incl. lesmateriaal bedraagt voor Google Docs en Word Online € 45. De cursus didactiek voor de typedocent kost € 85 incl. lesmateriaal. Lid-opleiders krijgen 50% korting. De lessen worden gegeven op donderdag- en/of vrijdagmiddag. Je kunt je aanmelden bij Els Bredewoud.

Oefenboeken

Er zijn voor Google Docs, Word Online en Word voor Windows cursusboeken brons, zilver en goud samengesteld incl. proefexamens. Deze boekjes kosten € 7,50 per stuk. Het is van een dusdanige kwaliteit dat dit meerdere jaren gebruikt kan worden. Lid-opleiders kunnen dit kosteloos (digitaal) aanvragen.

Promotiepennen en flyers

Het CBT staat voor kwaliteit. Laat zien dat jij die kwaliteit biedt en deel de pennen uit aan de leerlingen, de leerkrachten en directies van de scholen waar jij werkzaam bent. De pennen kunnen worden besteld bij Ellen Olde Nordkamp. Er zijn ook nog steeds flyers verkrijgbaar. Vermeld het aantal dat je wilt ontvangen.

De lerarenkamer

Onder deze naam organiseren wij met regelmaat Zoom-bijeenkomsten. Houd de website in de gaten (klik op de agenda) voor de data. De eerstvolgende is op dinsdag 15 september 2020 om 19.00 uur. Meld je aan bij Els Bredewoud.

Vul informatie in bij sidebar blog om hier iets te tonen

Nieuwsbrief