Ledenlogin

Geen tijd voor typeles

geen tijdWe weten het allemaal: de jeugd brengt zowel op school als thuis de nodige uren achter de computer door. Ze zoeken soms eindeloos naar de juiste letters op het toetsenbord. En dat kost tijd! Het constant schakelen van de ogen tussen toetsenbord en scherm maakt dat kinderen eerder moe zijn en daardoor hun concentratie sneller verliezen. De inspanning die geleverd wordt staat in geen verhouding tot het resultaat dat je voor ogen had:  de kwaliteit van het geproduceerde werk laat vaak te wensen over. En toch:

Geen tijd voor typeles

Op de scholen worden massaal laptops en Chromebooks ingezet om allerlei digitale (leer)taken uit te voeren. Wonderlijk dat er geen tijd is om op een adequate manier het toetsenbord te leren bedienen en voor het efficiënt leren werken met het tekstverwerkingsprogramma. Typeles onder schooltijd kost onderwijstijd! Met lede ogen zien de groepsleerkrachten aan hoeveel tijd een leerling nodig heeft om een werkstukje te produceren. En ook hoeveel beroep er wordt gedaan op de kennis van die leerkrachten. Hiervoor is dus kennelijk wel tijd. Het leren typen kan in een half schooljaar voltooid worden, aangevuld met lessen Word, Google Docs, Word Online etc. alsmede bestandsorganisatie. Immers, ook digitaal werken vergt nauwkeurigheid bij het opslaan van de bestanden. De leerling kan dan voor altijd vlot en zelfstandig een (mooier) werkstuk produceren en is bovendien veel sneller klaar met alle andere (oefen)taken en testen op de computer! Wie wil dit nu niet?

Op een aantal scholen wordt onder schooltijd typeles gegeven. Soms onder leiding van de eigen leerkracht, soms onder leiding van een vakleerkracht. In de kennisbasis handschrift staat: ‘Pen en toetsenbord zijn gereedschappen waar ze (de leerlingen, red.) hun hele leven veel mee zullen werken. Het is dus van belang dat ze deze goed leren hanteren, alsof ze een verlengstuk van hun handen zijn.’ De leerlingen krijgen op school een laptop of Chromebook en daarin wordt geen les gegeven. Er zijn nog veel schooldirecties die vinden dat typeles een zaak voor de ouders is, terwijl de leerlingen op school wel op een computer moeten werken. Typisch: op school krijgen de leerlingen pennen en potloden. Ze leren daarmee op school schrijven en tekenen. De ouders wordt niet gevraagd hun kind naar schrijf- of tekenles te sturen.

Beter presteren

“Kinderen die met tien vingers kunnen typen, zijn beter in het beantwoorden van vragen op de computer”, stelt Henny van der Meijden die een onderzoek heeft gedaan naar samenwerkend leren: ‘Het belang van tien vingers blind‘. De leerlingen met goede computervaardigheden kunnen zich geheel concentreren op bijvoorbeeld het oplossen van rekenvraagstukken: zij hoeven geen aandacht te besteden aan het werken met de computer.

Jong geleerd én begeleid is beter

Iedereen is zich er meer en meer van bewust dat goed leren typen belangrijk is. Maar hoe dan? Het CBT maakt zich sterk voor begeleid typeonderwijs verzorgd door een vakleerkracht. Deze leerkrachten zijn bij het CBT aangesloten. Een vakleerkracht zorgt ervoor dat de leerlingen gemotiveerd blijven, doorzetten en na afloop met een goed resultaat het CBT-diploma behalen. Bij online cursussen haalt nog geen 9 procent de eindstreep. Uit het onderzoek van Tesselhof en Van der Meijden ‘Blind (aan)leren typen, de moeite waard!’ blijkt dat begeleid leren typen de allerbeste optie is.

Een solide antwoord op vragen als:

  • Wat is een geschikte leeftijd om te starten?
  • Waaraan moet een goede typecursus voldoen?
  • Hoe organiseren we zo’n cursus?
  • Wat mag het kosten?

kunt u krijgen bij het CBT.

Kom in contact!

Wilt u een typecursus op uw school (laten) organiseren? Neem contact met ons op per e-mail: bestuur@hetcbt.nl of telefoon: 0252 22 12 63/06 1332 7396.

Vul informatie in bij sidebar blog om hier iets te tonen

Nieuwsbrief