Ledenlogin

Naamsbekendheid CBT

Mediacampagne 2021

Om het CBT als brancheorganisatie van typedocenten onder de aandacht te brengen, voeren we ook dit jaar een mediacampagne. Op de ALV is wederom een flink budget vrijgemaakt voor reclame en PR. De mediacampagne is inmiddels goedgekeurd en zal starten in mei.

Onderwijsmedia

Deze bereiken de volgende doelgroepen: leraren, directies, ouders, leerkrachten, schoolleiders, mentoren en schoolbesturen. De advertenties, banners en blog-advertorials zullen in print en online verschijnen in: Onderwijsblad, Praxisbulletin en op de websites Onderwijsvanmorgen.nl en Wij-leren.nl.

Basisscholen en pabo’s

Ook naar de basisscholen zal er wederom een fysieke mailing worden verstuurd om aandacht te vragen voor typeles op school voor ieder kind. Verder benaderen we de pabo’s om de leerkracht in spe attent te maken op typevaardigheid in het basisonderwijs én natuurlijk de eigen vaardigheid van de leerkracht zelf.

Branche-erkend

Het CBT vraagt hierin de aandacht voor de branche-erkende opleiders die garant staan voor kwaliteit. Immers, hun opleiding is erop gericht om het CBT-diploma te halen: een diploma dat staat voor transparantie én kwaliteit.

Extern examineren

Naar aanleiding van het artikel: ‘Wat is je typediploma waard?’ hebben we bij diverse opleiders naar hun eindtermen gevraagd. Er zijn aanbieders/opleiders die met droge ogen hun leerlingen laten slagen bij 50 fouten op nog geen A4-tje.

Transparantie

Door extern te examineren, laat je als opleider zien dat de resultaten van jouw cursus worden beoordeeld door een onafhankelijke partij en voldoen aan de normen die door de branchevereniging van typedocenten zijn vastgesteld. Deze normen staan beschreven in het kwaliteitshandboek en zijn op te vragen via de website.

Vul informatie in bij sidebar blog om hier iets te tonen

Nieuwsbrief