Ledenlogin

CBT-diploma: waarom (niet)?

Een eigen diploma.

Hoewel veel instituten een eigen diploma uitgeven, is er wél belangstelling voor een landelijke normering zoals die door de leden van het CBT (voorheen VSLM) vastgesteld is. Daar zou men graag aan willen voldoen, maar vooralsnog waagt men zich niet aan een externe examinering. Waarom niet? Een kleine rondgang:

Hoogte examengeld

Vraag de examentarieven op bij de regioleider. en de kosten daarvan.

Geen meerwaarde

Mijn eigen instituutsdiploma wél.

Niveau te hoog

De examens zijn er op drie niveaus.

Geen pottenkijkers

Als je opleiding toch goed is, ben je er juist trots op dit te laten zien.

Geen reclame

Op de diploma’s wordt de naam van de opleider vermeld.

Kwaliteit

Extern examineren kan juist in je voordeel zijn. Namelijk: je laat jouw cursus toetsen aan landelijk geldende normen waaraan je zelf hebt meebeslist. Het CBT zet volop in om dit onder de aandacht te brengen bij scholen en ouders; de reclamecampagne voor de naamsbekendheid is dit voorjaar van start gegaan.

Een onafhankelijke, ter zake kundige gecommitteerde, zal er tijdens het examen op toezien dat er gewerkt wordt volgens de door de branchevereniging – en dus door ons allen vastgestelde – normen. De elementen product – proces – organisatie van de CBT-examens kun je vinden in het kwaliteitshandboek.

Transparantie en eenduidigheid

Met een extern examen laat je als opleider zien dat de resultaten van jouw cursus voldoen aan de normen die door de vereniging zijn vastgesteld. Dit is een perfect evaluatiemoment: trots op je opleiding.

Het is ook een manier om aan de veelheid van typediploma’s met idem zoveel normen in Nederland een eind te maken. De cursist (maar vooral de ouders) zien immers door de bomen het bos niet meer. Om hen te helpen bij het maken van de juiste keuze blijven we wijzen op de branche-erkende opleider.

Vul informatie in bij sidebar blog om hier iets te tonen

Nieuwsbrief