Ledenlogin

Tools én skills

Nu digitale geletterdheid op het curriculum van zowel het primair als voortgezet onderwijs staat, dringt het besef door dat het niet vanzelfsprekend is dat kinderen vanzelf wel leren met een computer om te gaan. Ook niet na een langere periode van thuisonderwijs waarbij de computer onmisbaar was. Iedereen heeft instructie en oefening nodig om efficiënt met de computer te kunnen werken.

Bij de inhoudslijnen voor digitale geletterdheid wordt o.m. beschreven dat de leerlingen efficiënt om kunnen gaan met standaard ‘kantoortoepassingen’ als een tekstverwerker, spreadsheet en presentatieprogramma. Typevaardigheid geldt daarbij als leervoorwaarde: als je de letters op het toetsenbord niet of moeizaam kunt vinden, kost dit ongelooflijk veel tijd. Typevaardigheid is meer dan alleen het toetsenbord met tien vingers blind bedienen: ook efficiënt met software werken is broodnodig in deze digitale wereld én niemand leert het vanzelf wel!

Veel scholen gebruiken NPO-gelden voor het aanschaffen van (nieuwe) laptops, Chromebooks en/of tablets. Maar de skills om met die tools te werken worden helaas vergeten. Hiervoor kunnen NPO-gelden duurzaam worden ingezet.

Zodra een kind vlot de weg weet op het toetsenbord, leert wat een fijne en gezonde werkhouding is én snel kan werken met programma’s als Google Docs en Word (Online), spreadsheets en presentaties, dan is dat vaardigheid en kennis voor het leven. En: het bespaart je kostbare onderwijstijd. Lees meer…

Vul informatie in bij sidebar blog om hier iets te tonen

Nieuwsbrief