Ledenlogin

NPO-gelden duurzaam inzetten

Dit schooljaar 2021-2022 krijgt elke school per leerling € 701,16 voor een eigen schoolprogramma. De scholen kunnen kiezen uit een ‘menu’ nadat zij in kaart hebben gebracht waar bij hen de knelpunten liggen.

Bij de interventie digitale technologie (Faciliteiten en randvoorwaarden) staat bij punt 3 het volgende aandachtspunt:

  • Hoe kan een nieuwe technologie leerlingen helpen om harder of efficiënter te werken en het langer vol te houden om zo hun leerproces te verbeteren?

Een evident antwoord hierop is: leer de kinderen typevaardigheid. Ze werken efficiënter (hoeven niet te zoeken naar de letters) en ze houden het langer vol (de typehandeling is geautomatiseerd; je hoeft er niet meer bij na te denken).

De Stichting Leerplan Ontwikkeling (SLO) omschrijft dit in de leerdoelen ICT-basisvaardigheden.

Kosten: ongeveer € 70 tot € 80 per leerling voor een typecursus voor een hele groep (25-30 leerlingen) onder begeleiding van een vakdocent. Dat is plusminus 10 % van het beschikbare NPO-budget, maar wél ingezet voor duurzaam onderwijs. Een typecursus kan in minder dan een halfjaar worden afgerond: de leerlingen hebben hiervan een leven lang profijt. Deze lessen moeten uiteraard worden aangevuld met Word (Online)/Google Docs, Excel/Spreadsheets en Powerpoint/Google Presentaties om deze vaardigheden praktisch toe te kunnen passen. Typevaardigheid als middel, computertoepassingen als doel.

In het vakportaal digitale geletterdheid basisvaardigheden lees je meer over het belang voor het onderwijs.

Vul informatie in bij sidebar blog om hier iets te tonen

Nieuwsbrief