Ledenlogin

Publiciteit voor professie

Door middel van een mailing die naar veel basisscholen is gestuurd, is de aandacht gevestigd op het belang van begeleide typevaardigheidslessen en dan het liefst onder schooltijd zodat ieder kind dit onderwijs kan krijgen.

Als de scholen besluiten om onder schooltijd de typelessen aan te bieden, wordt dit betaald uit middelen van de rijksoverheid. Dat betekent: bekostigd onderwijs, net zoals de gymdocent of de handvaardigheidsdocent betaald worden. Dit houdt in dat de scholen eisen kunnen en zullen gaan stellen aan degenen die deze lessen verzorgen: een lesbevoegdheid voor het vak van typedocent. Deze akte is er niet meer, maar CBT ziet het wel als zijn taak om deze weer in het leven te roepen. Voorlopig hebben we de ‘akte van bekwaamheid; certificering door het CBT’.

Certificering

Deze certificering kan behaald worden na het volgen en succesvol afronden van de cursus leraar typevaardigheid. Hierna kan men dan ook het ‘keurmerk opleider‘ aanvragen. Het wordt dan mogelijk om in de lijst van CBT-opleiders te worden opgenomen wat beslist een reclame is voor je opleidingsinstituut. In de advertenties richten wij onze pijlen dan ook op de branche-erkende opleider mét keurmerk.

Naamsbekendheid CBT

Omdat velen (consumenten, maar ook opleiders) niet weten dat er zoiets bestaat als een vereniging van typedocenten, gaan we door met het vergroten van de naamsbekendheid. Het CBT is actief op Facebook en LinkedIn.

Het plaatsen van advertenties, artikelen etc. kost natuurlijk geld maar ook hier geldt: de kost moet voor de baat uitgaan. Dit voorjaar zal er wederom geadverteerd worden zowel online als print in de media Jeugd in School en Wereld, Didactief, Juf en Meester, Algemene Vereniging Schoolleiders en Ouders van Nu. Hiervoor is tijdens de laatste algemene ledenvergadering in de begroting budget gevraagd en gekregen.

Ook is er de mogelijkheid van coadverteren, zodat het CBT onder bepaalde voorwaarden een deel van de reclamekosten voor het promoten van de typecursussen voor zijn rekening neemt. Neem contact op met het bestuur voor de mogelijkheden.

Vul informatie in bij sidebar blog om hier iets te tonen

Nieuwsbrief