Ledenlogin

Nieuwsbrief oktober 2021 | NPO-gelden | Typedocent en ICT | ALV 2021

Beste nieuwsbrieflezer,

De herfstvakantie is aangebroken: het eerste blok van het schooljaar zit er weer op voor Noord- en Midden-Nederland. Regio Zuid mag volgende week genieten van een vrije week.

NPO-gelden duurzaam inzetten

Dit schooljaar 2021-2022 krijgt elke school per leerling € 701,16 voor een eigen schoolprogramma. De scholen kunnen kiezen uit een ‘menu’ nadat zij in kaart hebben gebracht waar bij hen de knelpunten liggen.

Bij de interventie digitale technologie (Faciliteiten en randvoorwaarden) staat bij punt 3 dit aandachtspunt: “Hoe kan een nieuwe technologie leerlingen helpen om harder of efficiënter te werken en het langer vol te houden om zo hun leerproces te verbeteren?” Lees meer…

Tools én skills

Nu digitale geletterdheid op het curriculum van zowel het primair als voortgezet onderwijs staat, dringt het besef door dat het niet vanzelfsprekend is dat kinderen vanzelf wel leren om met een computer te werken. Iedereen heeft instructie en oefening nodig om efficiënt met de computer te kunnen werken. Lees meer…

De typedocent en ICT

Als er één beroepsgroep is die al (soms 30) járen geleden de computer inzette bij de lessen, is dat wel de typedocent. Immers, de schrijfmachine wordt voor dit doel al lang niet meer gebruikt. Lees meer…

Examenteksten beveiligd

Om oneigenlijk gebruik te voorkomen, zijn de pagina’s waarop de examenteksten voor de tekstverwerkingsexamens staan, beveiligd met een wachtwoord. De opleiders krijgen hiervan bericht van hun regioleider. Lees meer…

ALV 2021

De Algemene Ledenvergadering vindt plaats op vrijdag 19 november 2021 om 19.00 uur in Hotel Veenendaal. Aanmelden kan tot 5 november 2021 bij Els Bredewoud. Lees meer…

 

Vul informatie in bij sidebar blog om hier iets te tonen

Nieuwsbrief