Ledenlogin

Nieuwsbrief november 2019 | ALV | Tijd voor typeles | Cursussen

herfstBeste nieuwsbrieflezers,

De herfstvakantie is voorbij en de wintertijd is alweer ingegaan. Dat betekent: tijd voor CBT-activiteiten!

ALV 2019

De Algemene Ledenvergadering wordt gehouden op donderdag 14 november a.s. van 18.00 – 21.30 uur in:

Van der Valk Hotel Veenendaal A12
Bastion 73
3905 NJ VEENENDAAL

Tijdens de ALV wordt het beleid van het afgelopen jaar en het komend jaar besproken en ter goedkeuring aan de leden voorgelegd. Ook worden de beste kandidaten van het afgelopen jaar bekend gemaakt. De agenda kunt u hier bekijken. U kunt zich aanmelden bij Els Bredewoud.

Tijd voor typeles: promotie voor de vakleerkracht

Bewustwording

alle kinderen blindHet CBT maakt zich sterk om typevaardigheid op scholen te promoten. Daartoe worden artikelen en advertenties geplaatst in diverse vakbladen voor het primair onderwijs. Een nieuwsbericht hierover staat op deze website: Geen tijd voor typeles. Hier wordt ingegaan op het feit dat laptops en Chromebooks massaal worden ingezet, maar dat er (wonderlijk genoeg) geen onderwijstijd beschikbaar is om efficiënt met de apparatuur te leren werken.

Promotie

Naast artikelen en advertenties in de vakbladen (zowel print als online), zal er ook een brief uitgaan naar zoveel mogelijk basisscholen waarin directies wordt gevraagd om typeles onder (of direct na) schooltijd te laten verzorgen. Hierin worden de directies en leerkrachten geattendeerd op opleiders met het CBT-keurmerk. Het CBT pleit ervoor om de aanbieders van typelessen en het daarbij behorende typediploma te verenigen. De versnippering in het aanbod maakt het voor beleidsmakers en uitvoerders in het onderwijs erg lastig om een verantwoorde en goede keuze voor een typecursus te maken. Door voor een CBT-opleider te kiezen, is men gegarandeerd van kwaliteit.

Begeleid door vakleerkracht

Natuurlijk is het wenselijk, zo niet noodzakelijk, dat de typelessen begeleid door vakleerkrachten verzorgd worden. Dat brengt ons meteen op een ander vraagstuk. Hoe kunnen we op (korte) termijn vakleerkrachten opleiden en certificeren of diplomeren? Het CBT heeft een erkenningsaanvraag ingediend bij het DUO. Het CBT is als aanbieder van de cursussen en opleidingen voor (type-)docenten aangemeld bij registerleraar.nl en bij lerarenportfolio.nl. Dit betekent voor onze lid-opleiders prima kansen om het werkterrein uit te breiden.

Cursussen voor docenten

docentencursusTijdens de bijeenkomst op 21 juni jl. in Veenendaal werd de wens geuit om ook (bij)scholingsbijeenkomsten voor docenten te organiseren. Deze cursussen zijn bestemd voor docenten. Iedereen kan zich dus inschrijven. Voor het schooljaar 2019-2020 staan de volgende gepland:

  • Didactiek en foutenanalyse
  • Google Documenten
  • Word Online
  • Word voor Windows
  • Office 365
  • Brainstormsessie
  • Cursus docent typevaardigheid

Het uitgebreide programma vindt u hier.

Lidmaatschap

lidmaatschapCBT-leden zijn voornamelijk mensen die actief zijn in het type- en tekstverwerkingsonderwijs of daarbij op een andere wijze betrokken zijn. Iedereen kan lid worden. De contributie bedraagt € 35,- per jaar. Ook lid worden? Meld u aan. U bent van harte welkom bij onze vereniging. Hoe meer leden, hoe meer draagvlak voor de lobby om typeles op het curriculum van het (reguliere) basisonderwijs te krijgen.

Bestuursfunctie

leden-gezochtOp dit moment zijn er twee bestuursfuncties vacant. Onder het motto ‘vele handen maken licht werk’ verzoeken wij u een bestuursfunctie in overweging te nemen. Het is zeker geen fulltime job en u kunt zelf aangeven welke taken u op zich zou willen nemen. Maak eens kennis tijdens een bestuursvergadering. De eerstvolgende is op 28 november a.s. te Amersfoort. Proef de sfeer en ontdek wat er zoal te doen is. Meldt u zich op de ALV of per e-mail bij Els Bredewoud of Ellen Olde Nordkamp.

Een vereniging maak je samen én samen sta je sterk!

Vul informatie in bij sidebar blog om hier iets te tonen

Nieuwsbrief