Ledenlogin

Wetenschappelijk onderzoek

Dr. Henny van der Meijden (1955) en Mariëtte Tesselhof MSEN (1963) hebben voor de Radboud Universiteit gezamenlijk onderzoek gedaan naar de invloed van typevaardigheid op verschillende aspecten van taal- en leesvaardigheid. Zij ontmoetten elkaar tijdens een studiedag van Interinfo.

Door Annet Schoorlemmer 

Van der Meijden is docent-onderzoeker bij Pedagogische Wetenschappen en Onderwijskunde aan de Radboud Universiteit Nijmegen, met als specialisatie coaching en samenwerkend leren met of zonder computer (CSCL of Computer Supported Collaborative Learning). Van daaruit onderzoekt zij de invloed van typevaardigheid op cognitieve processen die plaatsvinden bij het leren. Bij eerder onderzoek was haar al eens opgevallen dat kinderen die beter konden typen bij een rekentaak hoger scoorden.

Tesselhof is gespecialiseerd in leerproblemen en dyslexie primair onderwijs. Verder doet zij onderzoek naar de invloed van typevaardigheid op verschillende aspecten van taal- en leesvaardigheid van basisschoolleerlingen. De eerste gezamenlijke onderzoeksresultaten verschenen in september 2015 onder de titel ‘Blind (aan)leren typen: de moeite waard’:

  • Blind typen (automatisering van typen): positieve invloed op stellen en spellen van basisschoolkinderen
  • Voor zowel zwakke typers als goede typers
  • Begeleiding en oefening zijn daarbij van essentieel belang

Van der Meijden en Tesselhof pleiten dan ook voor:

  • Aandacht voor typeles op scholen (vakleerkracht)
  • Eventueel inschakelen van onderwijsassistenten ter ondersteuning

Verplicht vak

De onderzoeksters vinden het wenselijk – eigenlijk zelfs noodzakelijk – dat begeleid typeonderwijs meer aandacht krijgt in het basisonderwijs. Het onderzoek naar het verband tussen blind typen en stellen en spellen heeft aangetoond dat leerlingen die begeleid typeonderwijs kregen daarna aanmerkelijk beter presteerden dan leerlingen die geen typeles hadden of leerlingen die op een andere manier hadden leren typen (lees: niet begeleid). Zij pleiten voor meer aandacht op de Pabo’s voor typevaardigheid. Immers, in de kennisbasis handschrift op de Pabo staat dit beschreven.

Niet vanzelf

Het is uiteraard voor iedereen belangrijk om goed blind te kunnen typen. Bijna iedereen zit tegenwoordig regelmatig achter het toetsenbord van een computer; het belang van blind kunnen typen wordt nogal eens onderschat. Men denkt dat kinderen het vanzelf wel leren, maar dat blijkt niet zo te zijn. Er moet systematisch aandacht worden besteed aan het aanleren ervan. Bij een goede typecursus leren kinderen in een juiste houding op snelheid typen met zo min mogelijk fouten, zonder dat ze naar het toetsenbord hoeven te kijken.

Levende Talen

In het wetenschappelijk Levende Talen Tijdschrift werd het onderzoek gepubliceerd in een uitgebreid artikel. Er is inmiddels ook een internationale publicatie verschenen.

Kostenbesparing!

Een goede typevaardigheid zou de maatschappij heel wat besparing kunnen opleveren. Denk hierbij aan politieagenten die snel processen verbaal kunnen uittypen, of zorgverleners die al pratend met hun patiënten hun bevindingen kunnen vastleggen.

Naast snelheid van werken krijg je minder klachten als hoofdpijn, rugpijn en RSI, omdat bij blind typen beide handen gebruikt worden en het hoofd minder bewegingen hoeft te maken. ‘Niet blind-typers zijn blind voor de voordelen van blind typen,’ aldus Van der Meijden.

Nieuwsbrief