Ledenlogin

Nieuwsbrief mei 2022 | Beleidsvisie | Beste kandidaten | NK typen 2022

Algemene Ledenvergadering

Na tweeëneenhalf jaar was er op 25 maart jl. weer een fysieke ALV over het boekjaar 2020-2021. Naast het voorleggen aan de leden van de jaarcijfers en de verslagen ter goedkeuring, was er ruimte voor het uitdelen van promotiemateriaal. De nieuwe CBT-keurmerkbordjes zijn overhandigd.
Voor de promotie van de typelessen zijn er posters ontworpen in twee uitvoeringen. Deze vonden gretig aftrek onder de aanwezige leden. De voorbeelden kun je hier bekijken: versie1 en versie2.
Belangstelling? Stuur een bericht naar Els Bredewoud. 

Beleid komend verenigingsjaar

Onder de titel ‘Samen de blik vooruit’ is de beleidsvisie 2022-2023 gepresenteerd.  

Deze visie in het kort:

   • Het belang van typevaardigheid 
   • Verdere ontwikkeling van het kenniscentrum
   • Opleiden van typedocenten
   • Belangenbehartiging opleiders/typedocenten
   • Een grotere achterban van alle aanbieders van typeonderwijs: eendracht maakt macht.

Het beschrijvende document kun je hier downloaden.

De vraag is ook: hoe belangrijk vindt men typelessen op school? Daarom wordt dit voorjaar een e-mailing gestuurd naar schoolbesturen en directies van basisscholen. Hierna gaan we een representatief deel van de ontvangers bellen voor een reactie. Wij houden je op de hoogte van de ontwikkelingen. 

Beste kandidaten 2020-2021

Tijdens de ALV zijn ook de prijzen uitgedeeld voor de kandidaten die in dit schooljaar het best hebben gepresteerd op het CBT-examen.

In de categorie tot en met 12 jaar zijn dit:

 1. Niene, 300 apm/cijfer 10, opgeleid door Agnes Booyink.
 2. Melle, 288 apm/cijfer 10, opgeleid door Ellen Olde Nordkamp, Typeschool Els.
 3. Teun, 280 apm/cijfer 10, opgeleid door Ingrid van Deelen De Typejuf.

De kandidaten ontvangen een bokaal én een bioscoopboon. De opleiders zijn uiteraard ook in het zonnetje gezet.

De motivatieprijzen (13+) gaan dit jaar naar:

 1. Jasper, 355 apm/cijfer 10
 2. Sanne, 340 apm/cijfer 10
 3. Iris, 330 apm/cijfer 9: allen opgeleid door Regina Mooij van het Rea College Nederland.

Ook voor deze kandidaten een bokaal en een bon met onze complimenten.

NK Typen 2022

Het NK Typen, dat gezamenlijk georganiseerd wordt door Interinfo, Instruct en het CBT, zal worden gehouden op zaterdag 21 mei 2022 in Utrecht. Aanmelden kan tot 11 mei 2022. We hopen natuurlijk op veel deelnemers, dus breng het onder de aandacht van je leerlingen en cursisten! Winnen is leuk: meedoen is nog leuker.
Klik hier voor meer informatie

Nieuw examen Google Docs

Naar aanleiding van de enquête van vorig jaar, is er een nieuw examen ontworpen: praktijkdiploma A. Naast typevaardigheid wordt hierin een werkstuk aangeboden dat meer voldoet aan de eisen die de praktijk stelt (zowel primair als voortgezet onderwijs). Op de ALV is een exemplaar van dit nieuwe examen uitgedeeld. Nieuwsgierig? Vraag hier je proefexamen aan. Een nieuw leerboek voor dit examen is in ontwikkeling.  

Cursussen voor docenten

Deze bij- en nascholingscursussen zijn speciaal bestemd voor docenten. Voor het voor- en najaar 2022 staan de volgende gepland:

 • Google Documenten
 • Word Online
 • Didactiek en foutenanalyse voor de typedocent
 • Cursus docent typevaardigheid

Klik hier voor het uitgebreide programma.

ALV 2021

De ALV over het boekjaar 2021-2022 vindt plaats op zaterdag 26 november 2022 om 10.00 uur te Veenendaal. Het bestuur heeft besloten om bij minder dan tien aangemelde leden deze vergadering online te houden. 

Lidmaatschap

CBT-leden zijn voornamelijk mensen die actief zijn in het type- en tekstverwerkingsonderwijs. Iedereen kan lid worden. De contributie bedraagt € 45 per jaar. Ook lid worden? Meld je  aan. Hoe meer leden, hoe meer draagvlak voor de lobby om typeles in het curriculum van het reguliere basisonderwijs te krijgen.

Een vereniging maak je samen en samen sta je sterk!

 

Vul informatie in bij sidebar blog om hier iets te tonen

Nieuwsbrief