Ledenlogin

Nieuwsbrief februari 2020 | Typeles op school | Studiedag | NK typen

Promotie typevaardigheid 

Begin januari is de mailing ‘(geen) tijd voor typeles’ naar bijna 1000 basisscholen verstuurd. Er komen langzaamaan enkele reacties. Het zet directies en leerkrachten aan tot nadenken over hoe dit vak in te passen in hun lesrooster. Er is heel wat overredingskracht voor nodig om hen ervan te overtuigen dat typeles toch eigenlijk gewoon op school gegeven moet worden. In 2005 verscheen het artikel ‘Het belang van tien vingers blind’. Heel typeminnend Nederland was blij met de aandacht die hierdoor werd gevestigd op het belang van… Het is nu 2020. Zolang het vak typevaardigheid facultatief blijft (lees: privaat, geprivilegieerd), zal het nooit gemeengoed worden.

Niet handig: een noodzaak!

blind typenTypen met tien vingers blind is niet alleen maar ‘handig’: het is noodzakelijk! Goed kunnen schrijven en rekenen is toch ook niet alleen ‘handig’? De onderwijstijd die aan lessen typevaardigheid wordt besteed, wordt dubbel en dwars terugverdiend. Leerkrachten die hier ervaring mee hebben, beamen dit.  Het CBT communiceert dit nu met het ministerie OCW. Voor de leerlingen worden een leerplan en leerlijn met duidelijke doelstellingen conform de vakdidactiek overgelegd. Het is zaak voor het CBT de minister zo veel mogelijk te ontzorgen. Immers, bij onze vereniging is alle kennis in huis en het (basis)onderwijs zit op dit moment niet echt te wachten op nog meer werk… Het bestuur neemt dit graag op zich en verwijst uiteraard – indien gewenst – naar de CBT-opleiders. Dat wij als vereniging van leraren werken aan een landelijk CBT-diploma mag duidelijk zijn.

Tijd voor typeles

Volgende week wordt de mailing “Tijd voor Typeles” als bijsluiter meegestuurd met het magazine Jeugd in School en Wereld (JSW). Dit blad heeft een oplage van bijna 3000. Ook de CBT-cursussen en -trainingen die voor het voorjaar 2020 staan gepland worden meegestuurd. Deze cursussen zijn voor eenieder toegankelijk én interessant. Meldt u zich aan.

Bijeenkomst/studiedag

brainstormOp vrijdag 15 mei 2020 is er een bijeenkomst waarin we net als vorig jaar het afgelopen schooljaar evalueren. Deze bijeenkomst zal worden gehouden te Amersfoort of Veenendaal. Op deze dag zijn er tevens workshops Office 365, Google Docs en Word Online speciaal voor docenten. Een uitgewerkt programma wordt zo spoedig mogelijk gepubliceerd op deze website. Natuurlijk kunt u punten inbrengen én u kunt zich alvast aanmelden bij Els Bredewoud. Deelname kost € 35. Voor CBT-opleiders is deze bijeenkomst/studiedag kosteloos.

Google Docs en Word Online

Steeds meer scholen werken met chromebooks. Daarbij wordt dan gebruik gemaakt van Google Docs of Word Online. Werken in de cloud raakt steeds Word Onlinemeer in zgoogle documentenwang. Voor de docenten typevaardigheid is dit soms even een omschakeling. Het CBT heeft lesmateriaal samengesteld voor Google Docs en Word Online. Ook zijn deze cursussen opgenomen in ons aanbod. De gedrukte boekjes zijn van dusdanige kwaliteit dat ze een aantal jaren meegaan. Deze kosten € 7,50 per stuk. Lid-opleiders kunnen dit lesmateriaal ook digitaal opvragen bij Joeke Spierings.

NK Typen 2020

Het NK NK Typen 2019 (51)Typen vindt plaats op zaterdag 18 april 2020 in het Erve Asito-stadion in Almelo (Heracles). Ook u heeft ongetwijfeld van die pareltjes van leerlingen. U kunt ze inschrijven via de website van het NK Typen. Alle opleiders van Nederland zijn welkom deelnemers te leveren. Naast het meedoen aan de typewedstrijd is dit een mooie gelegenheid om een fantastische dag met elkaar te hebben. En als je in de prijzen valt, is dat mooi meegenomen! Op het NK wordt – volgens de internationale normen – gedurende 10 minuten een tekst getypt. Het foutenpercentage bedraag 0,5%. Op de website van Intersteno kan hiervoor geoefend worden. Behalve Nederlands, kan hier ook in andere talen getypt worden. Een aanrader.

Er zijn drie categorieën: TV1 (debutanten t/m 12 jaar); TV2 (tot en met 17 jaar) en TV3 (18 jaar en ouder). Lees meer.

Opmerkelijk… typen zonder toetsenbord

Futuristisch vindt u? Een aantal jaren geleden al kwam de Air Type als ‘gadget’ op de markt. En wat denkt u van Tap (wearable keyboard and mouse) en Selfie Type? DSelfie Typeenk nu niet dat typevaardigheid hierdoor overbodig wordt. Het wordt juist belangrijker dan ooit om met tien vingers en accuraat te leren typen. Anders zou het wel heel erg op gokken lijken. En de spellingcontrole wordt hierdoor nóg belangrijker.

Lidmaatschap

CBT-leden zijn voornamelijk mensen die actief zijn in het type- en tekstverwerkingsonderwijs of daarbij op een of andere bij wijze betrokken zijn. Iedereen kan lid worden. De contributie bedraagt € 35,- per jaar. Ook lid worden? Meld u aan. Hoe meer leden, hoe meer draagvlak voor de lobby om typeles op het curriculum van het (reguliere) basisonderwijs te krijgen.

Ten slotte

Wilt u ook een bijdrage leveren voor de nieuwsbrief en/of de website? Deze is altijd van harte welkom. U kunt uw bijdrage(n) sturen naar onze secretaris Els Bredewoud.

Een vereniging maak je samen en samen sta je sterk!

 

Vul informatie in bij sidebar blog om hier iets te tonen

Nieuwsbrief