Ledenlogin

Nieuwsbrief september 2019 | Typeles op school | ALV | Cursussen | NK 2020

Geachte nieuwsbrieflezer,

Het nieuwe cursusseizoen is inmiddels alweer in volle gang. Hopelijk heeft u een goede start gemaakt en wij wensen u dan ook een succesvol jaar.

Typeles op school

Het CBT maakt zich sterk om typevaardigheid op de Nederlandse (onderwijs)kaart te zetten. Daartoe worden publicaties en advertenties geplaatst in diverse vakbladen voor het primair onderwijs. Een alle kinderen blindnieuwsbericht hierover staat al op de website met de veelzeggende titel: Geen tijd voor typeles. In dit bericht wordt ingegaan op het voor ons wonderlijke verschijnsel dat laptops en Chromebooks massaal worden ingezet, maar dat er geen onderwijstijd beschikbaar is om efficiënt met de apparatuur te leren werken. Er zal een petitie uitgaan naar zoveel mogelijk basisscholen in Nederland waarin directies wordt gevraagd naar hun mening om typeles onder schooltijd te laten verzorgen. Het is uiteraard wenselijk, eigenlijk noodzakelijk, dat deze lessen door vakleerkrachten verzorgd moeten worden. Dat brengt ons meteen op een ander vraagstuk. Hoe kunnen we op (korte) termijn vakleerkrachten opleiden en certificeren of diplomeren? Het CBT heeft al een aanvraag voor erkenning van de diploma’s gedaan bij het DUO. Verder is het CBT als aanbieder van de cursussen en opleidingen voor typedocenten aangemeld bij registerleraar.nl en bij lerarenportfolio.nl.

ALV 2019

ledenvergaderingDe Algemene Ledenvergadering over het verenigingsjaar 2018-2019 wordt gehouden in:

Van der Valk Hotel Veenendaal A12
Bastion 73
3905 NJ VEENENDAAL

op donderdag 14 november 2019 van 18.00 – 21.30 uur.

U kunt zich aanmelden bij mevrouw Els Bredewoud. Daarna ontvangt u de agenda en het jaarverslag per e-mail.

Programma 2019-2020

De bijeenkomst op 21 juni jl. in Veenendaal was bijzonder geslaagd. Een geënthousiasmeerd aantal docenten was aanwezig. De aanwezigen hebben van tevoren hun stellingen ingebracht om daarover met elkaar van gedachten te wisselen. Mariëtte Tesselhof hield een presentatie over de voorlopige uitkomsten van een onderzoek naar begeleid typen versus online cursussen. Momenteel zijn we bezig een programma samen te stellen met daarin een aantal interessante cursussen en bijeenkomsten speciaal voor docenten. Een greep hieruit:

  • Google Documenten
  • Word Online (Office 365)
  • Didactiek voor de typedocent
  • Lessen in Geluk

Wellicht heeft u hiervoor ook ideeën of wilt u zelf een bijeenkomst organiseren voor het CBT. Geef dit dan door aan Joeke Spierings. Het definitieve programma met onderwerpen en data volgt begin oktober.

Les- en examenoefenmateriaal

Er zijn voor Google Docs, Word Online en Word voor Windows cursusboeken brons, zilver en goud samengesteld. Dit lesmateriaal wordt aangeboden voor € 7,50 per boekje. Het boekje is van een dusdanige kwaliteit dat dit meerdere jaren gebruikt kan worden. Aan lid-opleiders wordt dit kosteloos (digitaal) ter beschikking gesteld.

Bestuurssamenstelling

De bestuurheer René de Wild gaat ons bestuur helaas verlaten. Hij heeft begin september een andere baan gekregen bij Van Dale. Dat betekent dat wij naarstig op zoek zijn naar invulling van zijn plaats. Behalve in zijn functie als algemeen bestuurslid heeft René heel veel betekend bij de organisatie van het NK typen. Maak gewoon eens kennis tijdens een bestuursvergadering. De eerstvolgende is op 17 oktober a.s. te Amersfoort. Proef de sfeer, ontdek wat er zoal te doen is. Meldt u zich bij Els Bredewoud of Ellen Olde Nordkamp.

NK 2020

Het NK typen zal op 18 april 2020 gehouden worden. Handig om deze datum alvast te noteren.NK-logo

Vul informatie in bij sidebar blog om hier iets te tonen

Nieuwsbrief