Ledenlogin

Nieuwsbrief oktober 2020 | Erkenning | Normering vaardigheid | Cursussen

Beste collega’s en nieuwsbrieflezers,

Inmiddels zijn we allemaal zo’n beetje weer gestart met de cursussen. Hoewel het examen nog even op zich laat wachten, brengen we jullie alvast op de hoogte van enkele wijzigingen. In deze nieuwsbrief verder aandacht voor erkenning van de diploma’s en cursussen speciaal voor docenten.

Op weg naar erkenning

Het CBT is een vereniging van leraren in o.a. typevaardigheid. De leden bepalen – naast het verenigingsbeleid – ook de inhoud en het niveau van de examens en de normering hiervan. Daarom spreken wij van een branche-erkenning. De wijze van examineren en de inhoud van de examens worden breed gedragen door de leden. Een eenduidige normering voor een typediploma zorgt voor transparantie. De aanvraag om de CBT-diploma’s te erkennen door het ministerie van Onderwijs is inmiddels ingediend en bevestigd. We wachten met spanning af en houden jullie graag op de hoogte.

Aanpassing normering vaardigheid/accuratesse

Op verzoek is de normering van de vaardigheid aangepast. Het foutenpercentage wordt 0,7 % en het aantal fouten ‘aan de linkerkant van het cijfer 6’ is gewijzigd. De verdeling van het aantal fouten is op deze manier beter verdeeld. Noot: het typen van elke niet voorgeschreven letter, woord, getal, cijfer, spatie of teken is één fout. Een fout in het laatst getypte woord telt niet mee. Klik hier voor de complete tabel.

Examens tekstverwerken

De minimumvaardigheid bij de examens tekstverwerken zilver en goud wordt verhoogd. Bij het examen zilver wordt dat 120 apm en bij goud 150 apm. Deze aanpassingen gaan in per 1 januari 2021.

Online examen kleine groepen

Het is niet altijd mogelijk een groep van acht kandidaten te vormen. Ook met de inachtneming van de coronamaatregelen is het soms lastig om de afstand te waarborgen. De examencommissie is bezig om een reglement op te stellen waarbij het mogelijk is kleine groepen online te examineren.

Promotie voor de vakleerkracht

Iedereen is erbij gebaat dat er typelessen gegeven worden. Iedereen is er ook bij gebaat dat deze lessen worden gegeven door gekwalificeerde leerkrachten. Lang niet iedereen weet dat je bij het CBT terecht kunt voor de cursus vakdidactiek en de docentencursus typevaardigheid. Om dit onder de aandacht te brengen zal er dit jaar wederom een mailing uitgaan naar bij de directies van scholen en schoolbesturen en verschijnen er advertenties in de vakbladen voor het PO en WO. Kijk hier voor meer informatie.

Google Docs en Word Online voor docenten

In de afgelopen periode is er – juist ook op de scholen – meer dan ooit online gewerkt. Scholen maken gebruik van G Suite of Microsoft Teams. De leerlingen hebben hiervoor een account van school. Om te leren hoe je met deze programma’s documenten maakt, beheert, beheerst en deelt verzorgt het CBT deze cursussen die worden gegeven met Zoom-lessen. Het cursusgeld incl. lesmateriaal bedraagt € 45. Klik hier voor meer informatie.

  • Google Docs: zaterdag 24 oktober 2020, 10.30 uur
  • Word Online: vrijdag 30 oktober 2020, 15.00 uur.

In overleg kan van deze data en tijden worden afgeweken. Meld je aan bij Els Bredewoud.

De CBT-website

Het leden-logingedeelte is vervallen. Alle informatie staat (binnenkort) op de ‘voorkant’ bij Exameninstituut. Mochten jullie informatie missen, laat dit weten aan Els Bredewoud.

Vul informatie in bij sidebar blog om hier iets te tonen

Nieuwsbrief