Ledenlogin

Nieuwsbrief maart 2021 | Landelijk typediploma | Branche-erkenning | Internetwedstrijd

Beste lezer,

Voor sommige opleiders is dit nu de tijd om examens af te nemen. Dit zijn veelal ‘hybride’ examens zolang we nog niet (overal) welkom zijn op de scholen. Een aantal opleiders heeft ervoor gekozen om het onderdeel typevaardigheid online te doen via een platform als Zoom, Teams of Meets. Het onderdeel tekstverwerken zal moeten wachten totdat het weer mogelijk is om in de klas te komen.

Enkele opleiders verzorgen nu ook hybride lessen, zodat het dit schooljaar toch nog mogelijk is om leerlingen vóór de zomervakantie hun typediploma te laten halen. Hoewel het pas half maart is, schieten de weken en de maanden toch weer aardig op.

Met ingang van januari 2021 geldt de nieuwe tabel voor normering vaardigheid. Deze vind je hier. Op de website is deze te vinden bij ‘Exameninstituut, Examenformulieren’.

Landelijk typediploma

Het recht tot examineren dat bij DUO is aangevraagd voor het CBT-diploma typevaardigheid/tekstverwerken is door de Inspectie van het Onderwijs afgewezen, omdat het slechts een onderdeel is van een kwalificatiedossier. Het is niet mogelijk om hiervoor een aparte erkenning te verkrijgen. De reden is dat het behalen van dit diploma typevaardigheid niet volstaat om een beroep uit te oefenen. Anders wordt het als je een opleiding examineert die dat wel is, bijvoorbeeld: ‘beginnend beroepsbeoefenaar secretariaat’. Hierin zouden dan alle vakken moeten worden geëxamineerd.  Lees meer…

Branche-erkenning opleiders

Het CBT is de enige branchevereniging in Nederland voor typedocenten. Een belangrijk doel is het op peil houden en verbeteren van de kwaliteit van de cursussen typevaardigheid en tekstverwerken. Nu het ministerie van OC&W de controle op en de erkenning van alle exameninstanties en vrije beroepen heeft losgelaten, is het van het grootste belang dat wij als branchevertegenwoordiger aangeven aan welke kwaliteitseisen een opleiding en dus de examenkandidaat moet voldoen om in aanmerking te komen voor het CBT-diploma typen/tekstverwerken. Lees meer…

Specialisme en professie

Zouden ouders hun kind voor zwemles naar de buurvrouw of neef sturen die geweldig kan zwemmen, maar beiden geen zweminstructeur zijn? Idem, de buurjongen die goed kan racen, maar geen rijinstructeur is. De directies van basisscholen, leerkrachten maar ook ouders zullen dus moeten weten dat er wel degelijk een opleiding is tot typedocent. Door zelfscholing en opleiding voor CBT-diploma’s laat je zien dat je staat voor gecontroleerde, aantoonbare kwaliteit en dat je je vak serieus neemt. Lees meer…

Typevaardigheid als leermiddel en -voorwaarde

De computer wordt veelvuldig in het basisonderwijs ingezet. Niet in de eerste plaats om te tekstverwerken maar als ondersteunend didactisch hulpmiddel bij de vele vakken die op de basisschool worden onderwezen: geprogrammeerde instructie, als ondersteuning en oefening bij spelling, lezen, rekenen, wereldoriëntatie etc. Een adequate bediening van het toetsenbord (typevaardig zijn) is verworden tot leermiddel. Het zou zelfs een leervoorwaarde moeten zijn naast schrijven met de pen, spellen, lezen en rekenen. Typen is een vorm van schrijven. Deze leervoorwaarde zou dus moeten worden opgenomen in dit rijtje. Lees meer…

Internetwedstrijd Intersteno

Helaas kan dit jaar het NK Typen wederom niet doorgaan. Een prima alternatief is echter de Internetwedstrijd van Intersteno. Voor de 19e keer vindt deze Internetwedstrijd plaats van 15 maart tot 12 mei 2021. Om uw leerlingen enthousiast te maken voor typen in wedstrijdverband kunt u ze laten meedoen met deze internetwedstrijd. De registratie en aanmelding hiervoor gaan via onze landgroep Interinfo. Aanmelden kan van 15 februari tot 30 april 2021. De deelnamekosten voor leerlingen van lid-opleiders neemt het CBT voor zijn rekening. Lees meer…

Van de bestuurstafel

De typedocent en btw

De registratie bij het CRKBO is niet voldoende om aan de btw-plicht te ontkomen. De reden hiervoor moet gezocht worden in het feit dat bij het geven van typeles aan kinderen geen sprake kan zijn van beroepsonderwijs. Iets anders is dat het btw-percentage dat eventueel moet worden berekend/afgedragen wél discutabel is; er zijn op dit moment verschillende tarieven die gehanteerd worden. Binnen het bestuur zijn we nu bezig om dit bij het ministerie van Financiën aan te kaarten. Een mogelijkheid om geen btw te hoeven berekenen en af te dragen is aanmelding bij de Kleine Ondernemersregeling (KOR).

De lerarenkamer

Op vrijdag 26 maart 2021 om 10.30 uur is er weer een bijeenkomst voor leden via Zoom. Lees meer…

CBT-pennen en flyers

Bij het secretariaat zijn CBT-pennen verkrijgbaar. Deze zijn voor lid-opleiders gratis. Als je hiervoor belangstelling hebt: laat dit weten aan Els Bredewoud. Geef ook aan hoeveel pennen je wilt ontvangen.

Inventaris typelokaal

Een van onze leden biedt ter overname aan: draadloze toetsenborden en muis, zwarte muismatjes, voetenbankjes en concepthouders. Interesse? Stuur een berichtje naar Els Bredewoud.

 

Vul informatie in bij sidebar blog om hier iets te tonen

Nieuwsbrief