Ledenlogin

Nieuwsbrief juli 2020 | Landelijk diploma | ALV | Word online/Google Docs

Nog een paar dagen en alle scholen in Nederland zijn dicht. Gelukkig ditmaal vanwege de zomervakantie! We sluiten hiermee een wel heel bijzonder schooljaar af. Velen wachten met spanning hoe het nieuwe schooljaar zal starten. Uiteraard hopen we allemaal dat dit – met de nodige maatregelen – goed zal gaan.

Een landelijk diploma

GeslaagdDoor het CBT wordt hard gewerkt aan ministeriële erkenning van een diploma typevaardigheid. Een rondvraag onder opleiders met een eigen instituutsdiploma leverde nogal verrassende resultaten op qua normering, examengelden enz. De motivatie om een instituutsdiploma te verstrekken is ook zeer divers. We publiceerden eerder het artikel: Wat is een typediploma waard? Wat motiveert jou om een eigen  (officieel/erkend/hooggewaardeerd) diploma uit te geven?

Onderscheid in kwaliteit

Een aantal opleiders zou het toejuichen als er één erkend diploma zou komen. Het neemt onduidelijkheid weg en het kan in het voordeel zijn van alle aanbieders van typecursussen: onderscheid in kwaliteit versterkt je concurrentiepositie. Immers, opleiden voor een erkend diploma betekent dat de opleiding ook goed is: dat is inherent. Waarom schermen rijscholen met het percentage geslaagden? Daar is het opleiden voor een rijvaardigheidsbewijs van het CBR toch echt de enige mogelijkheid.

Draagvlak/lidmaatschap

Om te komen tot die erkenning is het volgens ons noodzakelijk dat er voldoende draagvlak is om de normen voor zo’n diploma vast te stellen. Een erkenning is zinvol als hier vervolgens bekendheid aan gegeven wordt. Het CBT heeft al een campagne gevoerd door middel van een mailing naar een groot aantal basisscholen en zal dat in het najaar herhalen. Bij bovengenoemde rondgang werd ook duidelijk dat opleiders hierin wel inspraak wilden hebben. Als vereniging van leraren maken wij ons sterk voor het horen van iedere aanbieder van typecursussen in Nederland. CBT-leden hebben inspraak in het vaststellen van de normering voor het CBT-diploma. Hoe meer leden, hoe meer draagvlak, hoe meer invloed bij het ministerie. Ben je nog geen lid? Meld je aan bij Ellen Olde Nordkamp. Een vereniging maak je samen en samen sta je sterk!

ALV 2020

ledenvergaderingDe Algemene Ledenvergadering vindt plaats op woensdag 18 november 2020.  Hoewel we streven naar een fysieke vergadering in Van der Valk Amersfoort, vragen wij jullie of er eventueel bezwaar is tegen een ALV via Zoom. Tijdens de laatste bijeenkomsten met opleiders blijkt dit een goed alternatief te zijn. Behalve de maatregelen die we niet in acht hoeven te nemen, is er ook bv. geen reistijd meer. Laat het weten aan Els Bredewoud.

Bijeenkomst opleiders (online)

Op 6 juli jl. hadden wij voor de tweede keer (de eerste keer was 15 mei) een online opleidersbijeenkomst. Het blijkt voor velen toch een fijne manier te zijn om bij zo’n bijeenkomst aanwezig te zijn. Er is geen reistijd én je kunt je zeer kort van tevoren nog aanmelden. We zullen deze bijeenkomsten zeker eens per maand organiseren; een soort teacher’s corner waarbij je fijn met je collega’s van gedachten kunt wisselen over allerhande onderwerpen.

Word Online of Google Docs

Tijdens de coronaperiode is toch wel duidelijk geworden dat de meeste scholen gebruikmaken van Microsoft Teams óf Google G-suite. Alle leerlingen (en ook de ouders) krijgen van school een account waarmee zij kunnen inloggen in de schoolomgeving. Dat betekent dat zij ook met de tekstverwerkers Google Docs en Word Online kunnen werken.
Deze programma’s hebben veel voordelen. Behalve dat er nooit versieverschillen zijn, is het ook zeer eenvoudig documenten te delen, te laten corrigeren en weer in te zien en te verbeteren. Het bezwaar dat Word Online (is tenslotte gratis!) zo minimaal is, wordt opgeheven als de gebruiker thuis of op school Word geïnstalleerd heeft. Alle functionaliteiten van Word zijn dan wel beschikbaar.
Het is ook een antwoord op alle Mac-gebruikers, waarbij e.e.a. toch nét iets anders werkt. Bij de start van het nieuwe schooljaar zullen we een aantal workshops organiseren.

Dobbe dobbe dobbe

nederlandAls ‘visionaire’ wist Jasperina de Jong ons lang geleden al een wake-up call te geven door de keus van de vakantie eens aan de kaak te stellen. Hoewel jullie voorzitter dol is op buitenlandse vakanties, is het haar nu ook te veel om deze zomer de grens over te gaan: wij blijven lekker in Nederland.
Wat jullie ook gaan doen – de afgelopen jaren hebben geleerd dat de Nederlandse zomers prima zijn – wij wensen jullie van harte de welverdiende rust en ontspanning toe. Mocht je in Nederland blijven, dan zijn hier enkele tips.

Geniet ervan, laad je op en graag tot ziens/spreeks in het nieuwe seizoen!

Vul informatie in bij sidebar blog om hier iets te tonen

Nieuwsbrief