Ledenlogin

Nieuwsbrief januari 2022 | NK typen | Examens | Lidmaatschap

Welkom 2022!

Hopelijk biedt het nieuwe jaar ons nieuwe kansen én uitdagingen. Hoewel dit jaar een valse start kent – immers, de lockdown ging (wederom) in vóór de kerstvakantie – moeten we vooral toch vooruit blijven kijken. Tijdens de laatste bestuursvergaderingen is er gewerkt aan een document genaamd ‘Blik op de toekomst: samen vooruit!’. De definitieve versie zal gepresenteerd worden op de ALV. Dit document zal de opmaat zijn voor een inspiratiedag in de lente: “Typevaardigheid centraal”.

Wij wensen u een gelukkig, goed en succesvol, maar vooral gezond Nieuwjaar.

NK typen 2022

Het NK typen wordt gehouden op zaterdag 21 mei 2022 in een spiksplinternieuwe locatie in Utrecht: het Onderwijs Experience Center. Klik hier voor een impressie. Het meest recente nieuws staat op www.nk-typen.nl.

 

Bij- en nascholing docenten: Google Docs of Word Online

Typen is geen doel op zich; typen is een middel om te communiceren. Tekstverwerken is daarop een onmisbare aanvulling (meerwaarde!). De leerling leert zelfstandig werkstukken te produceren. En dat is toch waar we typevaardigheid o.a. juist voor nodig hebben? Lees meer…

Examens 2022

De teksten voor de examens 2022 staan online op de CBT-site. Deze pagina is beveiligd met een wachtwoord. De examenopgaven goud, zilver en brons 2021 kunt u opvragen bij uw regioleider.

Wist je dat…

  • de algemene ledenvergadering is verplaatst naar vrijdag 25 maart 2022? Lees meer…
  • Op een Chromebook kapitalen met linker-Alt en de ’zoektoets’ (Launcher-toets) worden gemaakt?
  • Voor de liefhebber een heus Lego-bouwpakket voor een typemachine bestaat? Verwonder je hier verder…

Lidmaatschap

CBT-leden zijn voornamelijk mensen die actief zijn in het type- en tekstverwerkingsonderwijs of daarbij op een of andere wijze bij betrokken zijn. Lees meer…

Ten slotte

Wil je ook een bijdrage leveren voor de nieuwsbrief en/of de website? Deze is altijd van harte welkom. Stuur de bijdrage(n) naar onze secretaris Els Bredewoud.

Een vereniging maak je samen en samen sta je sterk!

 

Vul informatie in bij sidebar blog om hier iets te tonen

Nieuwsbrief