Ledenlogin

Nieuwsbrief december 2019 | ALV | Emma | Cursussen | NK 2020

ALV 2019

ledenvergaderingDe ALV op 14 november jl. te Veenendaal is goed bezocht, onder wie twee nieuwe leden:  Hafida Makioui (accountmanager Instruct) en Dick Jan Albers (eigenaar The House of Typing). Zij hebben zich beschikbaar gesteld als algemeen bestuurslid. Komend jaar wordt bekeken wat er meer gedaan kan worden om typeles nóg prominenter in het Nederlandse onderwijsbeeld te brengen. Tijdens deze ALV hebben wij afscheid genomen van René de Wild. Gelukkig blijft hij ons behulpzaam bij de organisatie van het NK.

Ideeën? Welkom!

Van Ellie Kauw hebben wij een ingekomen stuk ontvangen met daarin allerlei ideeën om typevaardigheid nog meer onder de aandacht te brengen. Dit stuk is aan de aanwezigen uitgedeeld met het verzoek hierop te reageren. Het bestuur verwelkomt alle ideeën die u heeft en die de doelstellingen van de vereniging kunnen onderstrepen. Was u niet aanwezig, maar wilt u dit stuk wel graag lezen? Stuur dan een e-mail naar bestuur@hetcbt.nl.

ALV 2020

Er is wederom gekozen voor een doordeweekse avond i.p.v. de zaterdag. De ALV 2020 vindt plaats op een woensdagavond. De exacte datum wordt in april 2020 bekendgemaakt.

Kantoorpop Emma

Promotie typevaardigheid

alle kinderen blindHet CBT zal in februari 2020 een advertorial plaatsen in o.a. Jeugd in School en Wereld. Een nieuwsbericht hierover staat op deze website: Geen tijd voor typeles. Laptops en Chromebooks worden massaal ingezet, maar er is geen tijd is om efficiënt met de apparatuur te leren werken. Als vereniging van typedocenten vinden wij dat een wonderlijke zaak.

In januari 2020 zal ook een brief uitgaan naar basisscholen waarin directies wordt gevraagd om typeles onder (of direct na) schooltijd te laten verzorgen. Hierin wordt geattendeerd op opleiders met het CBT-keurmerk. Het CBT pleit ervoor om de aanbieders van typelessen en het daarbij behorende typediploma te verenigen. De versnippering in het aanbod maakt het voor beleidsmakers en uitvoerders in het onderwijs erg lastig om een verantwoorde en goede keuze voor een typecursus te maken. Met een CBT-opleider is men verzekerd van kwaliteit.

NK Typen 2020

NK-logoHet NK Typen, dat gezamenlijk georganiseerd wordt door Interinfo, Instruct en het CBT, zal worden gehouden op zaterdag 18 april 2020. Er is wederom gekozen voor Almelo, stadion van Heracles: Erve Asito. Vanaf januari 2020 kunt u aanmelden voor deelname op de website van het NK Typen. U vindt hier ook leuke foto’s en de uitslagen van de vorige edities. We hopen natuurlijk op veel deelnemers, dus breng het nu al onder de aandacht van uw cursisten!

KOR

U heeft het waarschijnlijk al vernomen en wellicht heeft u zich hiervoor al aangemeld. Vanaf 1 januari 2020 verandert de kleineondernemersregeling (KOR). U kunt dan kiezen voor een vrijstelling voor de btw als u in Nederland bent gevestigd en niet meer dan € 20.000 omzet in een kalenderjaar hebt. Het is dan niet meer nodig (btw)-facturen te sturen en een btw-administratie bij te houden. Bedenk echter dat de aftrek van btw voor de door u betaalde diensten en goederen ook niet meer aftrekbaar is. Meer informatie vindt u op de website van de belastingdienst. Natuurlijk kan uw accountant u ook adviseren.

Lidmaatschap

lidmaatschapCBT-leden zijn voornamelijk mensen die actief zijn in het type- en tekstverwerkingsonderwijs of daarbij op een of andere bij wijze betrokken zijn. Iedereen kan lid worden. De contributie bedraagt € 35,- per jaar. Ook lid worden? Meld u aan. U bent van harte welkom bij onze vereniging. Hoe meer leden, hoe meer draagvlak voor de lobby om typeles op het curriculum van het (reguliere) basisonderwijs te krijgen.

Een vereniging maak je samen en samen sta je sterk!

Vul informatie in bij sidebar blog om hier iets te tonen

Nieuwsbrief