Ledenlogin

Blind en met tien vingers?

twee vingersDe CBT-gecommitteerde ziet, naast een goed en rustig verloop van het examen, ook toe op de toepassing van het tienvingersysteem blindtypen.

Als naar het oordeel van de gecommitteerde een kandidaat niet blind typt, wordt deze hiervan – na overleg met de opleider – op de hoogte gesteld. Hij krijgt dus de kans om tijdens het examen, b.v. bij de tweede vaardigheidstest, te laten zien dat hij het blindtypen wél beheerst. Mocht dit niet het geval zijn, dan wordt daar een aantekening van gemaakt op het examenverslag. De vermelding ‘blind’ wordt niet op het diploma vermeld. Een kandidaat kan hierop niet zakken.

Anders ligt het bij het niet toepassen van het tienvingersysteem. Indien dit het geval is, wordt dezelfde procedure gevolgd als hierboven beschreven is. Als de kandidaat wederom niet laat zien dat hij het tienvingersysteem beheerst, wordt hij afgewezen. Het is dus belangrijk dat u hieraan serieus aandacht besteedt tijdens de (laatste) lessen.

Vul informatie in bij sidebar blog om hier iets te tonen

Nieuwsbrief