Ledenlogin

Nieuwsbrief juni 2023 | Ledenraadpleging seizoen 23-24

Beste collega’s en nieuwsbrieflezers,

Het schooljaar loopt langzaam ten einde en de zomervakantie staat alweer bijna voor de deur. In het nieuwe verenigingsjaar staat weer een aantal activiteiten op het programma. Deze vergen behoorlijke inzet en kosten en daarom willen we graag jullie stem horen.

Hiervoor houden we een online ledenraadpleging op donderdagavond 6 juli en vrijdagochtend 7 juli aanstaande.

60 jaar VSLM/CBT

Op 25 november 2023 bestaat de vereniging 60 jaar. Een mooie leeftijd! Op deze dag wordt de ALV gehouden en aansluitend is er tijd voor feest. Wie wil meedenken over de locatie en de invulling van die dag? Wie wil helpen met de organisatie?

NK typen voorjaar 2024

Locatie en organisatie: zouden jullie leerlingen afvaardigen naar het NK als dit dichterbij wordt georganiseerd? Wie van jullie wil meedenken over een betaalbare locatie? Wie wil helpen met de organisatie?

Deelnamekosten: is dit een obstakel?

Verenigingsbeleid 2023-2024

De belangrijkste activiteit van de vereniging is het afnemen van examens. De daling van het aantal examens zet helaas door. Zijn er andere activiteiten die kunnen bijdragen aan de meerwaarde van het lidmaatschap van de vereniging? Zo ja, welke zouden dit dan kunnen zijn?

Je ziet: we hebben nogal wat vragen. Daarom zou het fijn zijn als je met ons van gedachten wisselt en met voorstellen komt. Een vereniging maak je nog altijd samen.

Via dit formulier kun je je aanmelden.

We zien je graag op een van de data.

Vul informatie in bij sidebar blog om hier iets te tonen

Nieuwsbrief