Ledenlogin

Nieuwsbrief december 2018 | van VSLM naar CBT | NK 2019

ALV 10 november 2018

IMG-20181129-WA0017Op de ALV die gehouden is in het Philipsmuseum in Eindhoven is de VSLM op een feestelijke wijze overgegaan in het CBT (Centraal BureauIMG-20181129-WA0014 Typevaardigheid). Tijdens het vertonen van ‘VSLM naar CBT‘ hebben de aanwezigen gezamenlijk het CBT-lint doorgeknipt. Hierna werd er feestelijk getoost op het nieuwe CBT. Na een gezamenlijk diner hebben wij allen genoten van de spectaculaire lichtshow in het kader van Glow in het PSV-stadion.

Bestuurswisseling

Joeke Spierings is gekozen als nieuwe voorzitter. René de Wild is vicevoorzitter en algemeen bestuurslid. Ellen IMG-20181129-WA0019Olde Nordkamp heeft zich herkiesbaar gesteld als penningmeester en Els Bredewoud blijft onze secretaris.

Het CBT heeft ambities! Een extra bestuurslid is dus meer dan welkom. U kunt voor informatie terecht bij René de Wild of Els Bredewoud. Het kost minder tijd dan u denkt en bovendien is het enorm leuk om te doen!

Nieuwe huisstijl

 

logoBij een nieuwe naam hoort een nieuwe huisstijl. Het nieuwe logo vindt u op de website, de diploma’s hebben een nieuwe look, de examenformulieren zijn aangepast etc. Als u dit logo digitaal wilt ontvangen voor plaatsing op uw eigen website, stuurt u dan een bericht naar Joeke Spierings.

Beste kandidaten 2017-2018

bekerTraditiegetrouw zijn er weer prijzen uitgereikt aan de beste examenkandidaten van het afgelopen jaar:

Regio Noord- en Oost-Nederland tot en met 12 jaar: Lennard Blokhorst, opgeleid door Lianne ten Heggeler van LtH-Opleidingen, met 371 apm, cijfer 9;
Regio West, Midden en Zuid tot en met 12 jaar: Boaz Vogelaar, opgeleid door Kindertypecursus.nl, met 266 apm, cijfer 9; vanaf 13 jaar: Timothy van de Ruit, opgeleid door Regina Mooij, REA College, met 335 apm, cijfer 10.

De bekers en prijzen hiervoor zijn overhandigd aan de aanwezige opleiders.

Beleid komend verenigingsjaar

Het CBT wil verder professionaliseren om de volgende doelstellingen te halen:

  • Typevaardigheid op de kaart zetten
  • Streven naar landelijke en erkende examens met een uniforme normering
  • Een grotere achterban door aansluiting van instituten die nog geen lid zijn: eendracht maakt macht
  • Verdere ontwikkeling van het kenniscentrum
  • Belangenbehartiging opleiders/typedocenten
  • Opleiden van typedocenten.

Typevaardigheid draagt bij aan de doelstellingen voor Nederlands (taal), schrijfvaardigheid en digitale geletterdheid: de 21e-eeuwse vaardigheden. De basisscholen en de ouders zijn de voornaamste belanghebbenden voor het CBT. De docenten en instituten zijn onze samenwerkingspartners. Typevaardigheid is een must en het CBT biedt toegang tot deze markt. We gaan eerst polsen: hoe belangrijk vindt men typelessen op school? Hiertoe zal in de loop van het verenigingsjaar een petitie worden gestuurd naar de schoolbesturen en directies van basisscholen. Wij houden u op de hoogte van de ontwikkelingen.

NK Typen 2019

NKHet NK Typen, dat gezamenlijk georganiseerd wordt door Interinfo, Instruct en het CBT, zal worden gehouden op zaterdag 13 april 2019. De organisatie is nog op zoek naar een geschikte – bij voorkeur centraal in het land gelegen – locatie. De bedoeling is dat er zoveel mogelijk leerlingen van (alle) typescholen in Nederland gaan meedoen. Naast de typewedstrijd met onder andere de type-estafette, zullen ook andere leuke activiteiten georganiseerd worden. Vanaf januari 2019 kan men zich inschrijven voor deelname op de website van het NK Typen. U vindt hier ook leuke foto’s en de uitslagen van de vorige edities. We hopen natuurlijk op veel deelnemers, dus breng het onder de aandacht van uw cursisten!

Ten slotte

Wilt u ook een bijdrage leveren voor de nieuwsbrief en/of de website? Deze is altijd van harte welkom. U kunt uw bijdrage(n) sturen naar onze secretaris Els Bredewoud. Een vereniging maak je samen!

Vul informatie in bij sidebar blog om hier iets te tonen

Nieuwsbrief