Ledenlogin

Nieuwsbrief december 2017

kerst1NIEUWS VAN HET BESTUUR

ALV 6 oktober 2017

Op de ALV die gehouden is op 6 oktober 2017 heeft Titus Blom het VSLM Beleidsplan gepresenteerd, die naar alle leden van de VSLM is gestuurd. (Titus Blom heeft een bedrijf dat gespecialiseerd is in Projectmanagement en Verenigingsmanagement.) De VSLM wil verder professionaliseren om de volgende doelstellingen te halen:

  • Typevaardigheid op de kaart zetten
  • Streven naar landelijke en erkende examens
  • Een grotere achterban/meer examens afnemen
  • Verder ontwikkelen van een kenniscentrum
  • Belangenbehartiging opleiders/typedocenten
  • Opleiden van typedocenten.

Typevaardigheid draagt bij aan de doelstellingen voor Nederlands (taal), schrijfvaardigheid en digitale geletterdheid. Het basisonderwijs en de ouders zijn de belangrijkste stakeholders voor de VSLM. Docenten en instituten zijn samenwerkingspartners. Toetsenbordvaardigheid is een must en de VSLM biedt toegang tot deze markt. We gaan eerst polsen wat scholen nu eigenlijk willen: hoe belangrijk vindt men typevaardigheid op de scholen? De uitkomsten van deze gesprekken bepalen het vervolgtraject. We willen dat typevaardigheid een prominentere plaats gaat innemen in het nieuwe leren.

De typecoach

Een idee is om typecoaches op de scholen aan te stellen, die het aanspreekpunt zijn voor het typeonderwijs op school. De typecoach is onze contactpersoon en hij/zij zal zich verantwoordelijk stellen voor goede typeresultaten op school met uiteindelijke examinering door het CBT. Het CBT kan de typecoach adviseren waar nodig. Een typecoach zou bijvoorbeeld gekoppeld kunnen worden aan een CBT-instituut voor trainingen.

Bestuurswisseling

Ingrid van Deelen treedt af als algemeen bestuurslid en zij wordt opgevolgd door Joeke Spierings. Anton Wesdorp treedt af als voorzitter. Helaas is er nog geen nieuwe voorzitter, maar voorlopig wordt René de Wild, die al een tijdje meedraait in het bestuur, vicevoorzitter. Zowel Ingrid als Anton zijn vele jaren actief geweest voor de VSLM en wij bedanken hen hartelijk voor alle tijd die ze besteed hebben aan de VSLM en alles wat ze voor de VSLM hebben gedaan!

Beste kandidaten 2016-2017

Natuurlijk zijn in deze vergadering ook de beste kandidaten bekendgemaakt en zijn de prijzen hiervoor overhandigd aan de opleiders, die ze weer zullen doorgeven aan hun leerlingen. Verder zijn er drie prestatieprijzen uitgereikt aan kandidaten die hun typediploma hebben behaald met eenhandig typen.

ALV 2018

In januari 2018 zal de datum voor de volgende ALV bekend gemaakt worden en we hopen dat veel leden de volgende ALV zullen bijwonen.

Beleidsplan

Op de laatste vergaderingen, waarbij ook Titus Blom regelmatig aanwezig was, hebben we veel gesproken over de invulling van het Beleidsplan. Inmiddels zijn er scholen benaderd en zijn er gesprekken geweest met directeuren van scholen. Ook zijn er gesprekken geweest met Kennisnet en met Henny van der Meijden (zij heeft veel onderzoek gedaan naar de relatie tussen goede typevaardigheid en leerresultaten). We gaan verder in gesprek met de directies van scholen die hebben aangegeven type-onderwijs belangrijk te vinden.

CBT – Centraal Bureau Typevaardigheid

De vergadering gaat akkoord met de naamswijziging en de VSLM zal straks CBT (Centraal Bureau Typevaardigheid) gaan heten. Er zullen nieuwe statuten gemaakt moeten worden. De VSLM staat voor kwaliteit en dat moet zo blijven. Kwaliteit blijft gewaarborgd door gecontroleerde examens. Momenteel zijn we bezig met het ontwerpen van een nieuw logo voor het CBT en alles wat daarmee samenhangt: er zullen nieuwe diploma’s (nieuw briefpapier) gemaakt moeten worden, we moeten een keuze gaan maken over de kleuren die we voor het logo gaan gebruiken, de website zal moeten worden aangepast etc. Verder is er inmiddels een (digitale) petitie opgesteld om typevaardigheid onder de aandacht te brengen van (alle basis-)scholen en we vragen hierin of scholen willen aangeven of ze type-onderwijs belangrijk vinden of niet. We hopen hierbij natuurlijk op veel positieve respons.

NK Typen 2018

Het NK Typen, dat gezamenlijk georganiseerd wordt door Interinfo, Instruct en de VSLM, zal worden gehouden op zaterdag 26 mei 2018 in het Heraclesstadion in Almelo. Het belooft een spetterend programma te worden: behalve de typewedstrijd met onder andere de vorig jaar zeer geslaagde type-estafette, zullen ook andere leuke activiteiten georganiseerd worden. Vanaf eind januari 2018 kan men zich inschrijven voor deelname op de website van het NK Typen (www.nk-typen.nl). We hopen natuurlijk op veel deelnemers, dus breng het onder de aandacht van uw cursisten! Dit jaar is de datum van het NK Typen wat later, mede door de meivakantie en de vele feestdagen in mei. In 2019 zal het NK Typen weer in april gehouden worden, we streven naar 13 april 2019.

HET BESTUUR VAN DE VSLM WENST U GEZELLIGE FEESTDAGEN EN EEN MOOI, GEZOND EN SUCCESVOL 2018!kerst

Vul informatie in bij sidebar blog om hier iets te tonen

Nieuwsbrief