Ledenlogin

Nieuwsbrief april 2020 | Online typeles en examens | Diploma-uitreiking

55328510-inspirational-stenen-hopeInmiddels is wel duidelijk dat we minstens tot half mei onze leerlingen niet zullen zien. We doen samen al het mogelijke om Nederland weer gezond te maken, hoewel dit zeer veel offers vraagt. We leven mee met diegenen die een dierbare hebben verloren aan deze vreselijke ziekte en ook met degenen die nu een zware strijd leveren om hun ziekte te overwinnen. Natuurlijk zijn ook onze gedachten bij alle (jonge) families die zich nu voor een enorme taak zien staan: leven, werken én onderwijzen met alle gezinsleden 24/7 bij elkaar. Hopelijk werpen onze inspanningen hun vruchten af en zullen wij elkaar na verloop van tijd weer met vreugde en liefde kunnen ontmoeten.

Online typelessen?

Hoewel we juist bij typelessen het belang van begeleiding onderschrijven, staan we nu allemaal voor hetzelfde dilemma: de scholen zijn dicht en de fysieke lessen kunnen niet gegeven worden. Lastig als je net weer met nieuwe groepen begonnen bent óf als je nog essentiële lessen voor het examen te gaan hebt. Hoe los je dat op? Hoe doe je dat met het huiswerk? Hoe houd je de vinger aan de pols bijvoorbeeld met betrekking tot (zit)houding, blindtypen e.d.? Hoe verloopt het contact met de leerlingen? Wij zijn benieuwd naar jullie ervaringen.

Examens typevaardigheid online

Inmiddels zijn er al heel veel kandidaten online geëxamineerd op het onderdeel typevaardigheid. Er is enthousiast gereageerd op de mogelijkheid om op deze manier te examineren. Natuurlijk zijn er wat aanpassingen gedaan en zijn er ook ad hoc enkele beslissingen genomen bij bepaalde punten die bij een fysiek examen helemaal niet spelen. Maar het is heel fijn dat de cursisten op deze manier toch hun diploma kunnen halen op het moment dat zij er klaar voor zijn. Degenen die ook voor het onderdeel tekstverwerken zijn opgeleid, zullen een ander moment examen moeten doen.

Virtuele diploma-uitreiking

Een feestelijke diploma-uitreiking zit er dit jaar niet in. Daarom heeft Ingrid van Deelen, de Typejuf, aan alle kinderen gevraagd om een foto in te sturen. Daar is massaal gehoor aan gegeven, wat resulteert in een leuke collage die zij op haar site zet en ook naar de weekbladen stuurt. Misschien een idee voor andere opleiders? Voor wat het uitreiken van de diploma’s betreft, meldt Ingrid dat ze op sommige scholen toch een uitdeelmoment hebben waar zij zelf ook bij mag zijn. Andere scholen doen dit beslist niet. Dat betekent dus een persoonlijke rondgang om de diploma’s thuis bij de geslaagden te bezorgen. Uiteraard zijn wij ook nieuwsgierig naar hoe anderen dit organiseren.

Fotocollage geslaagd

Organisatie online examens

Als je al een examenrooster hebt, kun je dat handhaven. Zet de teksten niet eerder klaar dan wanneer het fysieke examen ook zou beginnen en zet direct na het examen de teksten weer op ‘niet beschikbaar’. De gecommitteerde kijkt online mee en zal de resultaten direct na afloop noteren. Wat het blindtypen betreft, vertrouwen we op onze opleiders. Meer informatie? Wil je deze examenafspraak maken? Neem contact op met je regioleider.

Tegemoetkoming schade COVID-19

“De Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren COVID-19 (TOGS) helpt ondernemers in sectoren die direct getroffen zijn door de kabinetsmaatregelen. Wie aan de voorwaarden voldoet krijgt eenmalig 4.000 euro (belastingvrij). De Rijksoverheid wil via deze gift ondernemers ondersteunen die door de maatregelen in hoge nood zitten.”
Van een van onze leden vernamen wij dat type-instituten hiervoor niet in aanmerking zouden komen. Is er iemand onder jullie die deze ervaring deelt of wellicht een andere ervaring heeft? Wij horen dat graag.

Tot slot wensen wij jullie allemaal een goede gezondheid. Zorg goed voor elkaar én voor jezelf.klavertje vier

Vul informatie in bij sidebar blog om hier iets te tonen

Nieuwsbrief