Ledenlogin

ALV 2023 | lustrum

De Algemene Ledenvergadering over het verenigingsjaar 2022-2023 vond plaats op zaterdag 25 november 2023 in hotel De Werelt te Lunteren. Op deze datum vierden wij tevens het 60-jarig bestaan van de vereniging.

Naast de goedkeuring van het (financieel) beleid is het agendapunt ‘van vereniging naar stichting’ aan de orde geweest. Hierover hebben de aanwezige leden gestemd. De meeste leden gaven aan wel akkoord te kunnen gaan onder een aantal voorwaarden.

Deze voorwaarden zijn door het bestuur op een rij gezet en besproken. Het bestuur kwam tot de conclusie dat deze niet in een stichtingsvat gegoten kunnen worden. Daarom is besloten het CBT door te laten gaan als vereniging zodat alle leden inspraak en inzicht blijven houden in het te voeren verenigingsbeleid. De eventuele contributieverhoging voor het komend verenigingsjaar is daarmee ook van de baan.

Wij sloten de dag af met een sharing diner en kijken terug op een goede lustrumvergadering.

Vul informatie in bij sidebar blog om hier iets te tonen

Nieuwsbrief