Ledenlogin

Erkende CBT-opleiders

Het CBT is de enige branchevereniging van typedocenten in Nederland, waarbij kwaliteit boven alles staat. De branche-erkende opleiders voor de CBT-diploma’s zijn in het bezit van het Keurmerk en daarmee gecertificeerd. Kijk hier wie dat zijn.

Exameninstituut

Het CBT neemt onafhankelijke examens af voor typevaardigheid/tekstverwerken. De CBT-diploma’s zijn branche-erkend.  De samenstelling en normering van de examens worden gedragen en goedgekeurd door de leden van het CBT. Bij het CBT wordt gewerkt met een eenduidige examennormering, vastgelegd - Meer...

Intersteno internetwedstrijd typen 2024

Voor de 22e keer vindt de internetwedstrijd typevaardigheid van de Internationale Federatie Intersteno plaats. Om je leerlingen enthousiast te maken voor typen in wedstrijdverband kun je ze laten meedoen met deze internetwedstrijd. Natuurlijk kun je zelf ook meedoen en kijken of je je kunt klasseren. De wedstrijd wordt gehouden van 18 maart tot en met 26 april 2024. De aanmelding hiervoor gaat via onze Nederlandse landgroep Interinfo. Klik hier voor Lees verder…

Bekijk het laatste nieuws

De lerarenkamer

Elke laatste donderdag van de maand. Voor leraren door leraren.

Word Online

Training voor typedocenten en leerkrachten basisonderwijs.

Google Docs

Training voor typedocenten en leerkrachten basisonderwijs.

Ben je typedocent?

Zorg dat je op de hoogte bent. Volg de docentencursus typevaardigheid.

Digitaliseren?

Vergeet de typecursus niet!

Het CBT-diploma

is branche-erkend

Het CBT

vakkennis in huis

Typeles is geen privilege

Typeles is voor iedereen!

Het CBT

sterk in goed typeonderwijs

Het CBT

zonder winstoogmerk

Het CBT

is een vereniging van leraren zonder winstoogmerk die in 1963 is opgericht door Staatsgediplomeerde Leraren in het Machineschrijven: VSLM. Het CBT neemt branche-erkende examens af in typevaardigheid en tekstverwerken. De vereniging VSLM is erkend bij Koninklijk Besluit van 5 maart 1963. Het Centraal Bureau Typevaardigheid (CBT) is de nieuwe naam voor het overkoepelende orgaan als exameninstantie voor typevaardigheid en tekstverwerken. De CBT-diploma’s zijn branche-erkend. Wilt u contact met een van Lees verder…

Nieuwsbrief