Ledenlogin

De school- en instituutsexamens zijn ondergebracht bij twee examenbureaus. Voor alle informatie over examens en tarieven kan men zich wenden tot een van deze bureaus. Door te werken met verschillende regiobureaus garandeert het CBT een “kortelijn-communicatie” en een snelle en nauwkeurige examenorganisatie en -afhandeling.

De examens worden op uw locatie afgenomen. Uw kandidaten hoeven dus niet naar een andere plaats.

Regiobureaus

Wilt u een examen aanvragen dan kunt u contact opnemen met het examenbureau in uw regio.

Examenbureau Noord- en Oost-Nederland

agnesenmijMevrouw A. Booyink-Steggink (Agnes)
Klumperstraat 7
7667 PA REUTUM
Telefoon 0541 67 02 64
E-mailadres: a.booyink@hetcbt.nl

Examenbureau West, Midden- en Zuid-Nederland

Mevrouw J.C.S.G. Spierings (Joeke)
Anemoonstraat 30
2215 MT VOORHOUT
Telefoon 0252 22 12 63
E-mailadres: j.spierings@hetcbt.nl

Examens aanvragen

Nieuwsbrief