Scholen - Het CBT
Ledenlogin

Scholen

De jeugd brengt zowel thuis als op school de nodige uren achter de computer door. Kinderen zoeken soms eindeloos naar de juiste letters op het toetsenbord. En lang zoeken kost tijd! Het constant schakelen van de ogen tussen toetsenbord en scherm maakt dat kinderen eerder moe zijn en daardoor hun concentratie sneller verliezen. De inspanning die geleverd wordt staat in geen verhouding tot het resultaat dat je voor ogen had:  de kwaliteit van het geproduceerde werk laat vaak te wensen over. En toch:

Geen tijd voor typen?

Op de scholen worden massaal laptops en Chromebooks ingezet om allerlei digitale taken en toetsen uit te voeren. Daarbij is er echter geen aandacht (lees: geen tijd) voor het op een juiste manier leren bedienen van het toetsenbord en het leren werken met het tekstverwerkingsprogramma. Typeles onder schooltijd gaat ten koste van onderwijstijd! Met lede ogen zien de groepsleerkrachten toe hoeveel tijd (uren) het kost voordat een leerling een werkstukje heeft geproduceerd. En ook hoeveel beroep er is gedaan op de kennis van de groepsleerkracht. Hiervoor is dus kennelijk wel tijd. Dit kan dus echt veel beter. Weet je dat het leren typen hooguit 25-30 klokuren kost, ongeveer een maand of 6 duurt,  dat de leerling daarna vlot, moeiteloos, zelfstandig, voor altijd en zonder nog te veel aan de leerkracht te vragen een beter en mooier werkstuk kan produceren? Maar hoe dan?

Typen: jong geleerd is beter

Bovenstaande maakt ouders en docenten meer en meer bewust van het feit dat een typecursus op jonge leeftijd van groot belang is voor de ontwikkeling van een kind. Vragen die de revue passeren als basisscholen en ouders zoeken naar een gedegen typecursus voor kinderen zijn:

  • Wat is een geschikte leeftijd om te starten met typeles?
  • Waar moet een goede typecursus aan voldoen?
  • Hoe organiseren we zo’n cursus voor de kinderen?
  • Wat mag het kosten?

Beter presteren

Leerkrachten zien een duidelijk verschil tussen kinderen die een type- en computercursus hebben gevolgd en wie niet. “Kinderen die met tien vingers kunnen typen, zijn beter in het beantwoorden van vragen op de computer”, stelt Henny van der Meijden die een onderzoek heeft gedaan naar samenwerkend leren: ‘Het belang van tien vingers blind‘. De leerlingen met goede computervaardigheden kunnen zich geheel concentreren op bijvoorbeeld het oplossen van rekenvraagstukken: zij hoeven geen aandacht te besteden aan het werken met de computer.

Kom in contact!

Bent u geïnteresseerd in het (laten) organiseren van een typecursus op uw school? Neemt u dan contact op met Joeke Spierings,  telefoon: 06 1332 7396. U krijgt dan een solide antwoord op bovenstaande vragen.

Nieuwsbrief