Ledenlogin

Scholen

De jeugd brengt zowel thuis als op school de nodige uren achter de computer door. Kinderen zoeken soms eindeloos naar de juiste letters op het toetsenbord. Dat is wat de praktijk ons laat zien. En lang zoeken kost tijd! Het constant schakelen van de ogen tussen toetsenbord en scherm maakt dat kinderen eerder moe zijn en daardoor hun concentratie sneller verliezen.

Beter presteren

Docenten in het basisonderwijs en het voortgezet onderwijs zien een duidelijk verschil tussen kinderen die een type- en computercursus hebben gevolgd en wie niet. “Kinderen die met tien vingers kunnen typen, zijn beter in het beantwoorden van vragen op de computer”, stelt Henny van der Meyden die een onderzoek heeft gedaan naar samenwerkend leren: ‘Het belang van tien vingers blind‘.

Meer uitleg aan elkaar

In dit onderzoek kwam een belangrijk ‘bijproduct’ naar voren: kinderen die over een goede computervaardigheid beschikken (waarbij blindtypen van essentieel belang is), geven méér uitleg aan elkaar dan kinderen met minder computervaardigheden. Bovendien behalen zij betere resultaten. De uitkomsten van de studie laten daarnaast zien dat computer- en typevaardigheid een rol spelen bij het uitvoeren van de leertaak.

Meer aandacht voor de opdracht

Leerlingen met goede computervaardigheden kunnen zich geheel concentreren op bijvoorbeeld het inhoudelijk oplossen van rekenvraagstukken: zij hoeven geen aandacht te besteden aan het werken met de computer.

Typen: jong geleerd is beter

Bovenstaande gegevens maken ouders en docenten meer en meer bewust van het feit dat een typecursus op jonge leeftijd van groot belang is voor de ontwikkeling van een kind.

  • Wat is nu een geschikte leeftijd om te starten met een typecursus?
  • Waar moet een goede typecursus aan voldoen?
  • Hoe organiseren we zo’n cursus voor de kinderen?
  • Wat mag het kosten?

Vragen die de revue passeren als basisscholen en ouders zoeken naar een gedegen typecursus voor kinderen. Bent u geïnteresseerd in het (laten) organiseren van een typecursus op uw school? Neemt u dan contact op met Joeke Spierings. Telefonisch bereikbaar op 0252 22 12 63.

U krijgt dan een solide antwoord op bovenstaande vragen.

Nieuwsbrief