Invloed typevaardigheid op stellen en spellen - Het CBT
Ledenlogin

Invloed typevaardigheid op stellen en spellen

Dr. Henny van der Meijden (1955) en Mariëtte Tesselhof MSEN (1963) hebben voor de Radboud Universiteit gezamenlijk onderzoek gedaan naar de invloed van typevaardigheid op verschillende aspecten van taal- en leesvaardigheid. Deze onderzoeken hebben te maken met ons vakgebied typevaardigheid; zij ontmoetten elkaar indertijd tijdens een studiedag van InterInfo.
Annet Schoorlemmer vroeg de onderzoeksters naar de achtergronden.

Van der Meijden is docent-onderzoeker bij Pedagogische Wetenschappen en Onderwijskunde aan de Radboud Universiteit Nijmegen, met als specialisatie coaching en samenwerkend leren met of zonder computer (CSCL of Computer Supported Collaborative Learning). Van daaruit doet zij onderzoek naar de invloed van typevaardigheid op cognitieve processen die plaatsvinden bij het leren. Bij eerder onderzoek was haar al eens opgevallen dat kinderen die beter konden typen bij een rekentaak hoger scoorden.

Tesselhof is gespecialiseerd in leerproblemen en dyslexie primair onderwijs. Haar opleidingsinstituut leidt op voor het diploma Toetsenbordvaardigheid – met succes, want zij werd met haar leerlingen al viermaal Nederlands kampioen! Verder doet zij onderzoek naar de invloed van typevaardigheid op verschillende aspecten van taal- en leesvaardigheid van basisschoolleerlingen.

De eerste gezamenlijke onderzoeksresultaten verschenen in september 2015 onder de titel ‘Blind (aan)leren typen: de moeite waard:’ Blind typen (automatisering van typen) heeft een positieve invloed op stellen en spellen van basisschoolkinderen. Dit geldt voor zowel zwakke typers als goede typers maar begeleiding en oefening zijn daarbij van essentieel belang.

Van der Meijden en Tesselhof pleiten dan ook voor meer aandacht voor begeleiding op scholen bij het typeonderwijs (vakleerkracht)

Levende Talen Tijdschrift

In het wetenschappelijk Levende Talen Tijdschrift werd het onderzoek gepubliceerd in een uitgebreid artikel. Er is inmiddels ook een internationale publicatie verschenen.

Intersteno Councelmeeting Zagreb

In oktober 2016 reisden beiden af naar Zagreb om voor de Intersteno Counselmeeting een lezing te houden over dit onderzoek; er was veel belangstelling voor. De onderzoeksters hopen dat hun werk internationale aandacht gaat krijgen.

Niet vanzelf

Natuurlijk is het voor iedereen belangrijk om goed blind te kunnen typen. Bijna iedereen zit tegenwoordig regelmatig achter het toetsenbord van een computer; het belang van blind kunnen typen wordt nogal eens onderschat. Men denkt dat kinderen het vanzelf wel leren, maar dat blijkt niet zo te zijn. Er moet systematisch aandacht worden besteed aan het aanleren ervan. Bij een goede typecursus leren kinderen in een juiste houding op snelheid typen met zo min mogelijk fouten, zonder dat ze naar het toetsenbord hoeven te kijken.

Verplicht vak

De onderzoeksters vinden het wenselijk – eigenlijk zelfs noodzakelijk – noodzakelijk dat begeleid typeonderwijs meer aandacht krijgt in het basisonderwijs. Het onderzoek naar het verband tussen blind typen en stellen en spellen heeft aangetoond dat leerlingen die begeleid typeonderwijs kregen daarna aanmerkelijk beter presteerden dan leerlingen die geen typeles hadden of leerlingen die op een andere manier hadden leren typen (lees: niet begeleid). Zij pleiten dan ook voor meer aandacht op de Pabo’s voor typevaardigheid.

Kostenbesparing!

Een goede typevaardigheid zou de maatschappij heel wat besparing kunnen opleveren. Denk hierbij aan politieagenten die snel processen verbaal kunnen uittypen, of zorgverleners die al pratend met hun patiënten hun bevindingen kunnen vastleggen. Naast snelheid van werken krijg je minder klachten als hoofdpijn, rugpijn en RSI, omdat bij blind typen beide handen gebruikt worden en het hoofd minder bewegingen hoeft te maken. ‘Niet blind-typers zijn blind voor de voordelen van blind typen,’ aldus Van der Meijden.

Nieuwsbrief