Dyslexieverklaringen - Het CBT
Ledenlogin

Dyslexieverklaringen

Verschillen tussen scholen

In ons onderwijs hebben wij regelmatig te maken met kinderen die dyslexie hebben. Het is collega’s al lang geleden opgevallen dat dit er steeds meer blijken te zijn. Ook leerkrachten in alle andere vormen van onderwijs was dat ook al opgevallen. Een artikel dat beslist de moeite waard is: ‘Waarom het aantal dyslectici schrikbarend toeneemt‘.

Naderhand zijn hier Kamervragen over gesteld. In opdracht van de minister van Onderwijs is een rapport gepubliceerd dat ingaat op de grote verschillen van aantallen dyslexieverklaringen tussen de diverse scholen. Hier wordt gedetailleerd ingegaan op de verschillen tussen dyslexie en zwakke lezers en spellers. Ook valt hier te lezen over de zorgelijke relatie tussen de diagnose-steller en de behandelaar. In de praktijk blijken dit vaak één en dezelfde personen (instituten) te zijn.

Een artikel van recentere datum (juni 2020) is: ‘Het dyslectische drama‘. Hier wordt ingegaan op de relatie tussen laaggeletterdheid (zwakke lezers) en adequaat onderwijs.

Klik hier om het hele rapport te lezen.

Nieuwsbrief